Grondzaken gaat over gronden van de gemeente. De gemeente heeft grond in eigendom, zoals stukjes grond naast woningen of waarop woningen staan en openbaar groen. Die grond kan bijvoorbeeld worden verkocht, verhuurd als terras, in erfpacht gegeven als boerenland of er is een stukje gemeentegrond naast uw huis (snippergroen).

Hoe werk het?

Grondzaken heeft zijn eigen beleid. Bijvoorbeeld over het gebruik van openbare grond, algemeen grondbeleid, project ‘Snippergroen’. Ook is er een publicatieplicht ten aanzien van gronden (en onroerende goederen). De meeste onderwerpen hebben (hieronder) hun eigen pagina met specifieke informatie die u kunt nalezen.

Vragen over grondzaken?

Wilt u iets met grond (van de gemeente) en staat het onderwerp waarover u vragen hebt hier niet bij? Stel uw vragen via grondzaken@voorschoten.nl. Vermeldt daarbij eventueel het adres waar het over gaat.