Gemeenteraad

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit eenentwintig leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.

Website gemeenteraad

Groepsfoto gemeenteraad

Raads- en commissiestukken

De agenda en de stukken voor de raads- en commissievergaderingen kunt u via deze website raadplegen. Klik op de vergadering die u zoekt en u kunt tijdens of na afloop van de vergadering de vergadering volgen die u wilt. Klik op het agendapunt om direct dat onderwerp te bekijken.

Politieke fracties

De personen die namens dezelfde politieke groepering in de raad zijn verkozen, vormen een fractie. In de raad van Voorschoten zijn op dit moment zeven politieke fracties vertegenwoordigd. Dat zijn VVD, Voorschoten LokaalCDAGroenLinksD66PvdA en SP. Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zitten?

Bekijk dan de samenstelling van de raad