Wat is het?

Voor iedere uitgifte van onroerende zaken van de gemeente (verkoop van grond, verhuren, vestigen van opstal) handelen we transparant, daarom publiceren we alle uitgiften. Zo kunt u kenbaar maken (ook) in aanmerking te willen komen om een overeenkomst te sluiten, want we streven als gemeente naar gelijke behandeling. Toch kan er ook één geschikte partij door de gemeente worden gekozen. De redenen zetten we in dat geval uiteen in het publicatiedocument.

U treft hieronder twee soorten publicaties aan: een selectieprocedure uitgifte of een één-op-één uitgifte. Wij komen met deze publicaties tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam-arrest).

Reactietermijn

Met het oog op de voortgang in deze uitgiftetrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid over de rechtszekerheid van de transacties, hanteert de gemeente een reactietermijn van 20 kalenderdagen na publicatie.

De termijn is een vervaltermijn. Indien u niet binnen de gestelde vervaltermijn van 20 kalenderdagen een reactie heeft gegeven of een kort geding aanhangig heeft gemaakt, dan wordt u geacht zich niet te verzetten tegen de hiervoor voorgenomen gronduitgifte en wordt u geacht uw rechten ter zake te hebben verwerkt. 

Vragen

Mocht u vragen over de voorgenomen verkoop hebben, dan kunt u contact opnemen met team Grondzaken, e-mailadres: grondzaken@voorschoten.nl of per adres: Leidseweg 25, 2250 AJ Voorschoten onder vermelding van het dossiernummer (te herkennen aan Z/jaartal/nummer).

Publicaties