De gemeente Voorschoten heeft ambities en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, economie, voorzieningen, et cetera. Dit vertaalt zich naar ruimtelijke projecten en activiteiten. Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om het ruimtelijk beleid op een bestuurlijk en economisch verantwoorde wijze te realiseren. Het biedt instrumenten om de regie over de ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen voeren. Deze Nota biedt dan ook een ‘toolbox’ voor het door de gemeente Voorschoten te voeren grondbeleid.

Grondprijsbrief

Behorende bij de nota Grondbeleid hoort de Grondprijsbrief. De grondprijsbrief is een uitwerking van de Nota Grondbeleid 2017-2020. Uitgangspunt van de grondprijsbrief is dat de gemeente gronden marktconform uitgeeft. Dit is in lijn met de Nota Grondbeleid. Transparantie en eenduidigheid zijn hierbij essentieel, zodat in een vroegtijdig stadium heldere (financiële) afspraken te maken zijn met toekomstige afnemers van grond.

De grondprijsbrief 2020 (in 2023 is deze nog steeds van kracht).