Verkoop snippergroen, grond

Wat is het?

De gemeente geeft snippergroen uit. Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een perceel. Eigenaren van woningen kunnen hiermee stroken gemeentegrond kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring. Zie 'Hoe werkt het?' voor de goedkeuring overwegingen.

De procedure duurt 8 weken. Deze zijn volledig nodig voor onderzoek en besluitvorming.

Hoe werkt het?

De locatie wordt onder andere op de volgende punten gecheckt:

  • Eventuele plannen of ontwikkelingen;
  • Eventuele gevolgen op verkeersgebied met betrekking tot verkeersveiligheid en bereikbaarheid;
  • Aanwezigheid van Straatmeubilair. Bij aanwezigheid bepaalt de gemeente Voorschoten of en hoe dit verplaatst kan worden;
  • Aanwezigheid van voorzieningen brandweer;
  • Aanwezigheid van riolering, kabels en leidingen, overige nutsvoorzieningen en civieltechnische bouwwerken;
  • Aanwezigheid van groene zones die horen bij de wijkstructuur of hoofdgroenstructuur; 
  • Eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging of archeologische waarden.

Naar aanleiding van bovenstaande punten kan besloten worden de locatie niet te verkopen.

Wilt u meer informatie over Snippergroen?

Hoe lang duurt het?

De procedure duurt 8 weken.

Wat kost het?

Voor grond dat niet bebouwbaar is zijn de kosten €200,00 per m2

Voor grond dat wel bebouwbaar is zijn de kosten €300,00 per m2

De minimale grondprijs per transactie is €600,00

Het verzoek is kosteloos en vrijblijvend totdat er een koopovereenkomst is gesloten. Daarna worden er €520,00 administratiekosten berekend.

De prijs wordt jaarlijks vermeld in de grondprijsbrief.

De grondprijsbrief is een uitwerking van de nota Grondbeleid 2017-2020

Via de doorverwijslink vindt u ook de nota Grondbeleid 2017-2020 (in 2023 is deze nog steeds van kracht).

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  • Snippergroen kan alleen door eigenaren van een object of pand worden gekocht. 
  • (Potentieel) toekomstige eigenaren kunnen wel alvast een verzoek indienen.

DigiDVS-1093-1 Verzoek tot optie aankoop snippergroen met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?