Een aardgasvrij Voorschoten in 2050

De gemeente Voorschoten bereidt zich voor op de toekomst. Eén van de uitdagingen voor de komende 30 jaar is om de gemeente CO2-neutraal te maken. Dat betekent dat we uiteindelijk in alle huizen en kantoren in de gemeente geen aardgas meer willen gebruiken en over gaan stappen op duurzame alternatieven. De gemeente schrijft dit jaar een globaal plan waarin staat hoe Voorschoten in de toekomst gaat overstappen op duurzame warmte: de transitievisie warmte. Hierin staan de mogelijkheden die we op dit moment zien per buurt en de momenten waarop we samen met woningcorporaties en inwoners stappen willen zetten.

Geef uw mening over de route tot nu toe

De gemeente kan dit plan niet alleen maken en heeft daarom aan inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om mee te denken. Ruim 600 inwoners hebben hun mening en ideeën gedeeld. Er is een samenvatting gemaakt van de opgehaalde informatie en ideeën tot nu toe. Op basis van deze inbreng is er een eerste stappenplan tot 2050 gemaakt.

Wethouder Spil vertelt u graag waarom meedenken zo belangrijk is!

 

Laat ons weten of we met elkaar op de goede weg zijn. Hebben we de inbreng van inwoners en ondernemers goed verwerkt? En wat vindt u van de eerste stappen? Lees de samenvatting van alle opgehaalde ideeën en het stappenplan tot nu toe

Meer weten over uw buurt?

Wilt u meer lezen over de eerste ideeën voor uw buurt? Hieronder kunt u op uw buurt klikken om te zien wat u de aankomende jaren kunt verwachten en waar u nu zelf al mee aan de slag kunt. 

Zo zijn we met elkaar in gesprek gegaan

In juni 2021 hebben ruim 575 inwoners de vragenlijst ingevuld over de transitievisie warmte. De inwoners hebben hun mening gegeven over een aardgasvrij Voorschoten. Zij gaven aan wat zij hierbij belangrijk vinden, welke vragen er nog leven en wat voor hen belangrijke randvoorwaarden zijn voor de oplossing.

Op 5 juli organiseerde de gemeente een werkplaats over duurzame warmte voor Voorschoten. Daar namen ruim 75 inwoners aan deel. De gemeente, het technisch bureau CE Delft en participatiebureau +anderen gaven vertelden over het doel van de visie, de mogelijkheden die er zijn in Voorschoten en route er naartoe. Daarna gingen de inwoners met de gemeente en met elkaar in gesprek over de randvoorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen. In deelsessies is er dieper ingegaan over de mogelijkheden per buurt en hoe de route er tot 2050 uit zou moeten zien. Alle inbreng neemt de gemeente mee om uiteindelijk keuzes te kunnen maken.

 

Lees hier alle resultaten

Er is een verslag gemaakt van de resultaten van de vragenlijst en de werkplaats. Deze kunt u downloaden.

Participatieverslag juni 2021

Waarom een transitievisie warmte?

Het overstappen van aardgas op een andere duurzame warmtebron in Voorschoten gebeurt niet van de één op andere dag. Ook is niet in elke buurt in Voorschoten dezelfde oplossing mogelijk. Daarom maakt de gemeente dit jaar een plan op hoofdlijnen: de transitievisie warmte. Daarin staat per buurt welke duurzame warmtebron de meest logische keuze om over te stappen. Ook staat erin op welke termijn een buurt dat zou kunnen doen. Daarbij bekijken we ook per buurt of een tussenoplossing een goed idee is, zoals woningisolatie, energie besparen of overstappen op een hybride warmtepomp, die een stuk minder aardgas verbruikt. We maken nu een globale visie tot 2050. Vervolgens wordt de aankomende jaren per buurt verder gewerkt aan wijkuitvoeringsplannen.

Meer lezen? 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail aan tvw@voorschoten.nl