Waarom gaat Voorschoten op den duur van het aardgas af?

De Nederlandse overheid heeft besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken om gebouwen (zoals woningen) te verwarmen. Hiermee gaat ons land de opwarming van de aarde tegen en vermindert de uitstoot van CO2. Ook Voorschoten werkt om die reden naar een dorp zonder aardgas, waarin we koken en ons huis verwarmen met duurzame energie- en warmtebronnen.

Wanneer ga ik van het aardgas af?

Als u huurder bent, hangt dat af van de plannen van uw verhuurder. Bent u woningeigenaar, dan kunt u dat zelf beslissen. Er komt een moment dat er in uw wijk geen aardgas meer geleverd wordt. Maar dat is nog lang niet zover. Maar als u zelf wilt, kunt u overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, als uw huis daarvoor genoeg geïsoleerd is.

Waarom starten we in de Krimwijk en wanneer zijn de andere wijken aan de buurt?

In 2021 heeft de gemeente een plan gemaakt, de transitievisie warmte. Hierin is onderzocht in welke buurten kansen zijn om te starten. Uit deze analyse kwamen Bijdorp, Vlietwijk en Krimwijk naar voren als kansrijke startbuurten. Er is voor gekozen om te starten met de Krimwijk omdat daar al veel woningen goed geïsoleerd zijn, en dus relatief snel over zouden kunnen stappen. Ook is er in het oude deel van de wijk al een bewonersinitiatief actief dat al veel stappen heeft gezet.  

Na het opstellen van het buurtuitvoeringsplan van de Krimwijk gaan wij verder met Vlietwijk en Bijdorp. Wanneer, en in welke volgorde, de andere buurten aan de beurt zijn is nog niet bekend.

Welke oplossing gaan we in de Krimwijk gebruiken?

Krimwijk is voornamelijk in twee bouwperiodes gebouwd. Het noordwestelijke deel (tussen de Leidseweg en de Krimkade) bestaat uit oudere woningen die rond de oorlog zijn gebouwd. Aan de andere kant bevindt zich een nieuwbouwwijk met woningen die na 2005 zijn gebouwd en dus zeer goed geïsoleerd zijn. Dat maakt het nieuwe deel van de Krimwijk zeer geschikt voor verwarmen met een elektrische warmtepomp. In het oudere deel zou gedacht kunnen worden aan een warmtenet, maar daar is ook al een bewonersinitiatief zelf bezig met individuele oplossingen.

Wat gaat er precies gebeuren in mijn wijk?

Dat weten we nog niet. Samen met de inwoners, woningcorporaties en alle andere partners gaan we kijken wat we het beste kunnen doen. Daarvoor gaan we in 2023 met zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek.

Hoe kan ik de aankomende periode meedenken/meepraten in mijn wijk?

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om mee te denken over het wijkuitvoeringsplan. Daarom hebben we iedere bewoner van de Krimwijk een vragenlijst opgestuurd met daarin onder andere een vraag over de manier waarop u mee wilt denken/praten. Deze input wordt gebruikt om te bepalen hoe het proces om te komen tot het wijkuitvoeringsplan eruit komt te zien.

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Elektrisch koken is een goed alternatief voor koken op gas. De meest bekende vormen van elektrisch koken zijn koken met inductie, keramisch koken en de (ouderwetse) elektrische kookplaat. In verbruik is koken met inductie het zuinigst:

  • De inductiekookplaat is het zuinigst: die gebruikt 175 kWh per jaar.
  • Een keramische kookplaat gebruikt 30 procent meer: ongeveer 225 kWh per jaar.
  • Een 'ouderwetse' elektrische kookplaat met een spoel als hittebron verbruikt het meest: ongeveer 260 kWh per jaar.

Het soort kookplaat en het merk bepalen wat voor aansluiting u nodig heeft. Voor de kleinere, eenvoudige kookplaten kan een 1-fase-aansluiting genoeg zijn. Maar voor een moderne inductiekookplaat moet u al snel over een 3-fasen-aansluiting beschikken. In de keuken moet dan een krachtstroomstopcontact geplaatst zijn voor de vijfpolige stekker van de kookplaat. 

Hoe kan ik energiebesparende maatregelen nemen als huurder?

Als u een woning huurt is het moeilijker om zelf te verduurzamen. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar isoleren of zonnepanelen laten plaatsen, maar u kunt dit (en soortgelijke zaken) wel bespreken met uw verhuurder. Vaak is het ook mogelijk om bij uw verhuurder een aanvraag in te dienen voor elektrisch koken. Neem hiervoor contact op met uw verhuurder.

Daarnaast kunt u zelf aan de slag met het nemen van kleine, laagdrempelige energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van radiatorfolie, ledverlichting of een waterbesparende douchekop. Kijk voor meer informatie op Stappenplan | Duurzaam Bouwloket.

Wat moet ik doen om aardgasvrij te worden?

Voor huurders geldt dat onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij wonen door de verhuurder wordt uitgevoerd. U hoeft als huurder zelf niets te doen. De woningcorporatie of commerciële/particuliere verhuurder gaat met de huurders in gesprek over het aardgasvrij maken van de woningen en alternatieven voor het verwarmen van de woning. In veel gevallen zal het aardgasvrij maken van de woningen samenvallen met een renovatie of onderhoud aan de woningen. Op het moment dat er concrete plannen zijn voor het aardgasvrij maken van een complex of buurt, neemt de verhuurder contact met u op. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met uw verhuurder, als u wilt weten wanneer jouw woning(complex) op de planning staat.

Wie betaalt het aardgasvrij maken van mijn huis?

Als u in een huurhuis woont, is uw verhuurder verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van uw woning. De verhuurder betaalt daarom de overstap.

Kan mijn verhuurder mij dwingen van het gas af te gaan?

Woningcorporaties moeten minimaal 70 procent instemming hebben van huurders voordat ze woningcomplexen kunnen renoveren. Dit geldt ook voor het aardgasvrij maken van uw woning, omdat dit vaak gecombineerd wordt met een renovatie. Als meer dan 70 procent van de huurders instemt met de aanpak en u behoort tot de 30 procent tegenstemmers, dan mag de corporatie haar plannen ook in uw woning doorzetten.

Indien commerciële of particuliere verhuurders besluiten uw woning aardgasvrij te maken, bent u verplicht mee te doen.

Wat kan ik als huiseigenaar nu al doen om mijn huis te verduurzamen?

Krimwijk (nieuw): Omdat de gebouwen al (zeer) goed geïsoleerd zijn, is een elektrische warmtepomp een passende oplossing. Als uw cv-ketel aan vervanging toe is, kunt u overstappen op een elektrische warmtepomp. Zorg hierbij wel voor een lage temperatuur-afgiftesysteem zoals vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren.

Krimwijk (oud): Ongeacht de uiteindelijke warmteoplossing is het isoleren van uw woning altijd een goed idee. De Rijksoverheid heeft hiervoor de standaard voor woningisolatie opgesteld. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden. Deze standaard is toekomstvast, in die zin dat als een woning aan de standaard voldoet deze later niet nogmaals geïsoleerd hoeft te worden en ingrijpende aanpassing van de radiatoren bij overschakeling op alternatieven voor aardgas zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Ook geeft de standaard inzicht in de mate van ventilatie, die nog nodig is in de woning. Zo kunnen woningeigenaren en verhuurders hun woningen voorbereiden op de toekomst, waarin verwarming zonder aardgas in de gebouwde omgeving de norm zal zijn. Voor isolatieadvies kunt u terecht bij Duurzaam Bouwloket of bij De Groene Grachten voor monumenten.

Daarnaast zijn er ook nog andere manieren om uw woning te verduurzamen, die gelden voor alle woningen in Voorschoten:

  • U kunt overstappen op elektrisch koken;
  • Als u zelf duurzame energie wil opwekken, kunt u zonnepanelen of een zonneboiler laten plaatsen;
  • U kunt kleine energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van radiatorfolie, ledverlichting en een waterbesparende douchekop.

Hoeveel gaat het mij als huiseigenaar kosten om aardgasvrij te worden?

Dit is afhankelijk van hoe u woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als er een grote renovatie nodig is, zijn er waarschijnlijk meer investeringen nodig. Tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen, zoals bij het isoleren van uw woning. Door goed te isoleren kunt u energie besparen en dus kosten. Bovendien zijn er manieren om zelf energie op te wekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen.

Wie betaalt het aardgasvrij worden?

De woningeigenaar is degene die de kosten van de overstap naar een duurzame optie betaalt. Als u huurder bent en wilt overstappen, moet u dit in overleg met de verhuurder doen. We begrijpen dat de veranderingen aan de woning (financiële) gevolgen hebben, daarom zijn wij continu met de rijksoverheid in overleg over financiële regelingen en subsidies.

Hoe duur is het verwarmen van de woning met aardgas ten opzichte van all-electric?

Daar kunnen we geen antwoord op geven. De laatste tijd is de energiemarkt zo in beweging dat we dat niet weten. De betaalbaarheid van de energierekening en van de energietransitie spelen een belangrijke rol in het Klimaatakkoord. Wat goed is om te doen is om zelf elektriciteit op te wekken met zonnepanelen.

Ik heb niet genoeg geld voor een grote investering. Hoe kan ik mijn huis toch aardgasvrij maken?

Er zijn verschillende energieleningen beschikbaar. U kunt uw investering op verschillende manieren financieren. Bijvoorbeeld via het Nationaal Warmtefonds, een bouwdepot, een Duurzame Monumenten-Lening, of met een groene lening van de bank.