Wat is een Regionale Energie Strategie (RES)?

Het kabinet presenteerde in 2019 het Klimaatakkoord. Daarin werden met een heleboel partijen afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Dat betekent dat we in Nederland overstappen van fossiele brandstoffen als aardgas en aardolie op duurzame bronnen als zon en wind. Deze landelijke afspraken worden door dertig regio’s in Nederland vertaald naar regionale doelen en maatregelen. Iedere regio stelt hiervoor een RES op, een Regionale Energie Strategie, o ook de regio Holland Rijnland, waar Voorschoten onder valt. Bij de regio Holland Rijnland zijn 13 gemeenten, de Omgevingsdienst West-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Zuid-Holland aangesloten.

In een RES staan de strategische visies voor de energietransitie van de gemeenten, provincie en waterschappen uit een regio bij elkaar. Die gaan over het hele energiesysteem. Dat betekent over de energiebronnen, hun transport en eventuele opslag en alle verschillende gebruikers (bewoners, industrie bijvoorbeeld). Maar ook hoe al die verschillende onderdelen met elkaar zijn verbonden.
Een RES staat niet op zichzelf: alle RES’sen samen moeten ook weer op elkaar aansluiten.

Wat is de stand van zaken?

De gemeente Voorschoten is bezig om een actieprogramma op te stellen voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie 1.0. Dat doet elke partij die onderdeel is van Holland Rijnland. In dat programma staat Daarin staat welk beleid en welke acties elke overheid gaat nemen om de RES 1.0 uit te voeren.

Op 12 april 2021 was de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) van regio Holland Rijnland klaar voor besluitvorming. Dat betekende dat alle overheden die deel uitmaken van Holland Rijnland allemaal een eigen besluit gingen nemen over de RES 1.0. De gemeenteraad van Voorschoten heeft de RES vastgesteld in juni.

Wat staat er in de RES 1.0?

In de RES 1.0 van Holland Rijnland wordt gekeken naar waar kansen zijn om duurzame energie op wekken door zon en wind. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om in de regio een leidingnet aan te leggen vanuit de Rotterdamse haven. Daardoor gaat die bedrijven over hebben en waarmee je woningen en kantoren kunt verwarmen.

De regio wil ook energie besparen; want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarnaast is het plan om meer elektrisch te gaan rijden, minder met de auto te gaan en openbaar vervoer te stimuleren.

Heeft u vragen over de RES?

Mailt u ons dan gerust op duurzaam@voorschoten.nl. We doen ons best u zo snel mogelijk te antwoorden.