De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk dat er voor iedere doelgroep voldoende betaalbare woningen zijn. Daarom maken wij de Woonvisie 2023, een plan waarin we vastleggen wat we willen bereiken.

Er bestaat al een woonvisie voor de jaren 2019-2022. Met de Woonvisie 2023 gaat de gemeenteraad die actualiseren.

Enquête Woonvisie 2023

Voor een deel van de woonvisie moet de gemeente Voorschoten zich houden aan landelijke en regionale afspraken. Een ander deel mogen we zelf invullen. Voor dat deel zijn we benieuwd naar uw wensen en ideeën. Daarom maakten we een enquête van 23 vragen. 

Enquête afgesloten

De enquête is afgesloten. Meer dan 300 inwoners hebben deelgenomen. Hartelijk dank daarvoor. In een nieuwsbericht hebben wij de belangrijkste resultaten voor u beschreven. In onderstaande samenvatting leest u meer en ziet u ook grafieken.

Documenten