Verkeersonveilige situatie melden

Wat is het?

Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Meld het bij de gemeente als u een onveilige verkeerssituatie ziet.

Naast de 30 km/u-gebieden zijn er ook de 60 km/u-gebieden. Ook deze gebieden zijn er om de verkeersveiligheid te verhogen. 60km/u-gebieden zijn altijd buiten de bebouwde kom te vinden, maar behoren geregeld bij de gemeente. Ook in 60km/u-gebieden zijn er drempels, versmallingen en smalle rijbanen die het verkeer doet afremmen.

Veelgestelde verkeersvragen

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

Mogelijk vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen. Vraag dit dan samen met uw buren aan.

Hoe lang duurt het?

De medewerkers van de gemeente zijn niet altijd in staat om binnen een paar dagen te beantwoorden. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want uw verzoek wordt altijd behandeld en u ontvangt altijd een terugkoppeling.

Extra informatie

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

Leest u eerst de Veelgestelde verkeersvragen hier vindt u misschien al een antwoord op uw vraag.

VS-1095 Verkeersmelding zonder DigiD

DigiDVS-1095-1 Verkeersmelding met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?