Wat is het?

Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Meld het bij de gemeente als u een onveilige verkeerssituatie ziet.

Naast de 30 km/u-gebieden zijn er ook de 60 km/u-gebieden. Ook deze gebieden zijn er om de verkeersveiligheid te verhogen. 60km/u-gebieden zijn altijd buiten de bebouwde kom te vinden, maar behoren geregeld bij de gemeente. Ook in 60km/u-gebieden zijn er drempels, versmallingen en smalle rijbanen die het verkeer doet afremmen.

Veelgestelde verkeersvragen

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

Mogelijk vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen. Vraag dit dan samen met uw buren aan.

Naast de gemeente zijn er ook andere wegbeheerders binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat en de Provincie. Snelheidsremmende maatregelen op deze wegen worden getroffen door deze wegbeheerders. Natuurlijk kunt u het aan de gemeente vragen als u niet zeker bent wie de wegbeheerder is.

Hoe lang duurt het?

De medewerkers van de gemeente zijn niet altijd in staat om binnen een paar dagen te beantwoorden. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want uw verzoek word altijd behandeld en u ontvangt altijd een terugkoppeling.

Aanvullende informatie

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Direct online regelen

DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

Leest u eerst de Veelgestelde verkeersvragen hier vind u misschien al een antwoord op uw vraag.

PU-1095 Verkeersmelding zonder Digid
PU-1095-1 Verkeersmelding met Digid