V: Waarom is er crisisnoodopvang in Hotel Van der Valk in Voorschoten georganiseerd?
A:
De laatste tijd is de doorstroming en opvang van migranten onder druk komen te staan. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Deze situatie maakt dat het kabinet heeft besloten maatregelen te treffen. Een van die maatregelen is de plekken in de asielopvang die bezet worden gehouden door statushouders - asielzoekers met een vergunning voor verblijf - versnelt door te zetten naar een andere locatie. De staatssecretaris heeft daarom alle veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd om per veiligheidsregio te zorgen voor 225 plaatsen voor crisisnoodopvang. In onze veiligheidsregio verdelen we dit over meerdere gemeenten. Het college van de gemeente Voorschoten werkt mee aan dit verzoek. Binnenkort worden er voor een periode van 6 maanden 120 statushouders en nareizigers opgevangen in Hotel Van der Valk De Gouden Leeuw.

V: Wat is het verschil tussen het begrip ‘asielzoeker’ en ‘statushouder’?
A: Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een 'statushouder' of 'vergunninghouder' genoemd.

V: Wat betekent het begrip ‘nareiziger’?
A: Gezinsleden van de statushouder/vergunninghouder aan wie onder speciale voorwaarden een machtiging voor voorlopig verblijf wordt verleend. Gezinshereniging is het bij elkaar brengen van een gezin.

V: Hoe lang stelt Hotel Van der Valk crisisnoodopvangplekken beschikbaar voor statushouders en nareizigers?
A: Statushouders en nareizigers worden 6 maanden opgevangen in Hotel Van der Valk. Deze periode kan op een later tijdstip in overleg tussen de gemeente Voorschoten, COA en de Veiligheidsregio Hollands Midden mogelijk worden verlengd, waarbij de gemeente de uiteindelijke eindbeslissing neemt. 

V: Blijven deze statushouders en nareizigers in de gemeente Voorschoten?
A:
Nee, de statushouders en nareizigers zijn reeds aan een andere gemeente gekoppeld voor een permanente woning. Zodra een andere gemeente een woning beschikbaar heeft zullen zij daarheen gaan. Op het moment dat er sprake is van uitstroom en er plekken vrijkomen, regelt het COA de instroom van nieuwe bewoners. De statushouders en nareizigers blijven niet permanent in Voorschoten.

V: Waarom is er gekozen voor opvang in Voorschoten en niet in een andere gemeente?
A: In de onder andere de gemeente Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Oegstgeest, Nieuwkoop en Katwijk worden asielzoekers, statushouders en/of nareizigers opgevangen. In onze veiligheidsregio delen we de verantwoordelijkheid.

V: Welke samenstelling heeft de groep statushouders en nareizigers?
A:
Dat is nog niet bekend. Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de statushouders en nareizigers voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Instroom is daarbij bepalend.

V: Hoe is de begeleiding en beveiliging geregeld?
A:
Het COA garandeert 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding, aanwezigheid van beveiligers en bedrijfshulpverleners op de opvanglocatie. In de avond/nacht is voor calamiteiten de bereikbaarheidsdienst van het COA bereikbaar. De gemeente en het COA hebben periodiek overleg. De burgemeester heeft de bevoegdheid om bij ernstige overlast de overlastgevende bewoner van de locatie een gebiedsverbod op te leggen, waardoor deze niet meer welkom is in Voorschoten.

V: Wie is er verantwoordelijk van de kosten van deze crisisnoodopvangplekken?
A
: Het COA is verantwoordelijk voor de kosten van de crisisnoodopvangplekken.

V: Hoeveel statushouders en nareizigers worden er opgevangen in Hotel Van der Valk?
A: Hotel Van der Valk heeft 60 tweepersoonskamers beschikbaar gesteld voor de crisisnoodopvangplekken.

V: Kan ik mij aanmelden om de statushouders en nareizigers wegwijs te maken in Nederland en in Voorschoten?
A: Zodra het COA behoefte heeft aan vrijwilligers maken zij dit kenbaar bij de gemeente en maatschappelijke organisaties zoals Voorschoten voor Elkaar en VluchtelingenWerk. Het COA kan voorwaarden stellen aan vrijwilligers, zoals het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag. Inwoners die zich als vrijwilliger willen inzetten kunnen zich aanmelden bij Vrijwilligvoorschoten, of VluchtelingenWerk. Vermeld bij uw aanmelding dat u vrijwilliger wilt worden in Voorschoten bij de opvanglocatie.
Inwoners kunnen zich ook aanmelden als taalmaatje, via het Taalhuis in de bibliotheek. Bel hiervoor met 071-5615678, stuur een mail naar taal@obvw.nl, of vul het online aanmeldingsformulier in op de site van het Taalhuis.

V: Waar kan ik overlast melden?
A:
Als u overlast ervaart kunt u dat per email of telefonisch melden aan het COA via FMMZVoorschotenNO@coa.nl of het telefoonnummer 06-21863192.

V: Waar kan ik terecht met overige vragen?
A: U kunt per email of telefonisch contact opnemen met de gemeente via gemeente@voorschoten.nl of het telefoonnummer 14071.