Resultaten enquête parkeerbeleid

Gemeente Voorschoten hield in december 2023 een enquête om de mening en ideeën van inwoners te verzamelen over parkeren. Bijna 1000 inwoners hebben op de enquête gereageerd. Dit heeft bijgedragen aan een waardevol inzicht in de opvattingen en behoeften in ons dorp.

Wethouder Schokker, portefeuille Verkeer: "We zijn dankbaar voor de actieve deelname van onze inwoners aan de enquête. Hun inbreng is essentieel voor het ontwikkelen van een parkeerbeleid dat aansluit bij de wensen in ons dorp.”

Hoe gaan we parkeren?

Deelnemers geven over het algemeen aan dat er in het buitengebied geen parkeerprobleem wordt ervaren. Inwoners in bijvoorbeeld de Bloemenwijk daarentegen ervaren voor een groot deel wel uitdagingen. Op de vraag welke vorm van parkeren het beste past bij Voorschoten, gaf de meerderheid de voorkeur aan gratis parkeren en/of een blauwe zone. In enkele wijken, waar de parkeerdruk hoog is, staat een deel van de deelnemers open voor het bespreken van een vorm van parkeerregulering. Bijna 70% met de deelnemers van de enquête vindt dat extra of nieuwe parkeerplaatsen niet ten koste mogen gaan van openbare groenstroken.

Opstellen parkeerbeleid

“Op woensdag 31 januari hebben wij een goede sessie gehouden met de gemeenteraad, waarin we de resultaten van de enquête hebben gepresenteerd en besproken,” aldus wethouder Schokker. “Met de waardevolle input van zowel gemeenteraad als inwoners, zijn wij druk bezig met het opstellen van een nieuw parkeerbeleid. Wij streven ernaar om dit beleid op 4 juli 2024 in de gemeenteraad te presenteren en vast te stellen.”

Meer informatie

De resultaten van de enquête zijn hier in te zien.