Laatst gewijzigd op: 09-02-2024

Op deze pagina vindt u informatie over maken van het parkeerbeleid. Of u nu woont of werkt in Voorschoten, of gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp: wij vinden het belangrijk om u informatie te geven over alle gemaakte stappen.

Terugblik

Gemeente Voorschoten had lange tijd geen nieuw vastgesteld parkeerbeleid. Hierdoor werden parkeersituaties bij veel projecten en nieuwe ideeën ter discussie gesteld. Zo ontstond het risico dat projecten vertraging oplopen en/of keuzes niet altijd toegepast worden.

Omdat inwoners en bedrijven steeds meer nadenken over verschillende manieren van mobiliteit, en daarbij ook rekening houden met het milieu, werd het vaststellen van een nieuw beleid over het parkeren in Voorschoten noodzakelijk. In dit beleid moeten ook thema’s zoals blauwe zones en nieuwere vormen van parkeren, zoals betaald parkeren of werken met parkeervergunningen, aan bod komen. 

Stand van zaken

Het maken van een nieuw parkeerbeleid wordt in verschillende stappen uitgevoerd. Als eerste is er sprake van een startnotitie. In deze startnotitie is beschreven hoe we het parkeerbeleid willen ontwerpen. De startnotitie is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad (te downloaden hieronder bij documenten). Nu de startnotitie is vastgesteld, gaan we het beleid daadwerkelijk schrijven. Als het beleid af is, leggen we het als eerste voor aan het college. Daarna leggen we het beleid voor aan de gemeenteraad.

Participatie

Parkeerbeleid is een onderwerp dat voor inwoners en bedrijven belangrijk is. Om iedereen hierbij te betrekken is op 24 november 2023 de enquête Parkeerbeleid gestart. Door middel van een aantal stellingen werd gevraagd naar de meningen en ideeën van onze inwoners over parkeren in Voorschoten. Deze enquête is inmiddels afgerond. De uitkomsten van de enquête kunt u onderaan deze pagina terugvinden.  

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het parkeerbeleid? Neem dan contact op via parkeerbeleid@voorschoten.nl

Planning

 1. Afgerond: September 2023

  Startnotie goedgekeurd door de gemeenteraad

 2. Afgerond: Januari 2024

  Enquête parkeerbeleid afgerond

 3. Afgerond: Januari 2024

  Sessie met de raad over uitslagen enquête

 4. Nog te doen: Maart 2024

  Opstellen concept parkeernota

 5. Nog te doen: juli 2024

  Vaststelling parkeernota door college en gemeenteraad