Lukt het u niet om zelf een baan te vinden, dan stelt de gemeente samen met u een re-integratietraject op. De bedoeling is dat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt bij een werkgever. Dit traject is voor inwoners gemeente Voorschoten met een bijstandsuitkering, met een nabestaandenuitkering, zonder uitkering én zonder baan. Het re-integratietraject kan in verschillende vormen en trajecten worden opgezet. Daarover leest u hieronder meer.

  • Proefplaatsing. Met een proefplaatsing werkt u een aantal maanden op proef bij een werkgever, mét behoud van uitkering.
  • Scholing. Met scholing volgt u een kortdurende opleiding om de afstand tot een betaalde baan te verkleinen. Scholing wordt ook aangeboden aan alleenstaande ouders.
  • Oriëntatieplaats. Met een oriëntatieplaats wordt re-integratie voor een korte periode op een onbetaalde werkplek geregeld.
  • Persoonlijk re-integratiebudget. Heeft u een uitkering en heeft u zelf een goed idee om werk te vinden, maar heeft u daar geld voor nodig, dan is een persoonlijk re-integratiebudget een mogelijke oplossing.

Re-integratie voor mensen zonder een uitkering

Alle inwoners van de gemeente Voorschoten die op zoek zijn naar werk kunnen hier hulp bij krijgen vanuit de gemeente. Ook als u geen uitkering krijgt of werk hebt. We noemen dit re-integratie.

U meldt zich aan voor ondersteuning bij het UWV Werkbedrijf. Als het WERKbedrijf denkt dat u makkelijk naar betaald werk te helpen bent, krijgt u een consulent van het WERKbedrijf die u verder helpt.

Als de consulent van het UWV WERKbedrijf denkt dat u hulp nodig heeft bij het vinden van betaald werk, melden zij u aan bij de gemeente. Dit zijn dan de volgende stappen:

  • Een consulent van de gemeente nodigt u uit voor een intakegesprek.
  • Samen met de consulent maakt u een plan. In dit plan staat beschreven hoe u snel weer aan het werk kunt. Natuurlijk houden we rekening met uw persoonlijke situatie.
  • Het kan zijn dat de consulent van de gemeente u ondersteunt tijdens het traject. Maar het kan ook zijn dat er een ander bedrijf of instelling u helpt bij het vinden van betaald werk.
  • U krijgt een vaste consulent van de gemeente. Als een andere instelling u helpt, kan het zijn dat u ook daar een vast contactpersoon krijgt.

Tegenprestatie

Heeft u een uitkering, dan mag de gemeente u vragen iets terug te doen voor de maatschappij. Dat heet een tegenprestatie. Dat kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn in een buurthuis, verzorgingstehuis, sportvereniging of school.

Samenwerking

Samen met de vrijwilligerscentrale VIVE Vrijwilligerspunt van Stichting Welzijn oud en jong (Woej) bekijken we wat voor soort activiteit het best bij u past.

Wat voor soort werk en hoeveel uur?

Bij een tegenprestatie gaat het om een betaalde maatschappelijke activiteit die nuttig moet zijn voor de samenleving. De activiteit wordt aangepast aan wat u kunt, voor 2 tot 8 uur per week voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Niet vrijwillig

De Participatiewet bepaalt dat de gemeente dit van u mag vragen. Het is niet vrijwillig. Als u hier niet aan meewerkt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Meer weten over de tegenprestatie?

Wilt u meer weten over de tegenprestatie? Neem dan contact op met Ilona Keuris via i.keuris@lv.nl.

Meer informatie

U kunt bellen met team Werk en Leerplicht via telefoonnummer 14 070 keuze 2.