Laatst gewijzigd: 21-05-2024

Het centrum van Voorschoten biedt voor elk wat wils. Er zijn supermarkten, een ruim aanbod van allerhande winkels, goede restaurants en fijne terrassen voor een lekkere kop koffie. Op de Voorstraat wordt de levendige weekmarkt georganiseerd en in de kerken worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Toch heeft de gemeente een ontwikkelvisie voor het centrum gemaakt. Wat is een ontwikkelvisie precies? Wat staat daar dan zoal in? En wat gaat u ervan merken?

Voorschoten verandert en gaat nog meer veranderen. In het centrum is dit nu al te merken aan de ontwikkelingen in het winkelaanbod. De snelle opkomst van webshops, de lockdowns tijdens corona en de komst van Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam hebben invloed op de winkels in ons centrum. Winkeliers moeten anders gaan werken voor dezelfde omzet.

Aan de andere kant is er de consument. Waar die eerder naar het centrum moest voor sommige boodschappen, kunnen deze boodschappen nu vanuit huis gedaan worden. De klant hóéft niet naar het centrum, maar kan de keuze maken dit te willen.

Bruisend dorpscentrum

Voorschoten is een gemeente die, meer dan andere gemeenten, vergrijst. Veel senioren wonen nu in een eengezinswoning en de verwachting is dat over twintig jaar deze woningen worden bewoond door werkenden en gezinnen. Dat leidt bijvoorbeeld tot meer thuiswerkers, en meer vraag naar kleinschalige werklocaties en plekken voor mobiel werken.

Dit soort locaties zijn er in Voorschoten nu onvoldoende. Een bruisend stadscentrum is belangrijk om deze groep ook op doordeweekse dagen in Voorschoten te houden. Een ommetje vanuit de thuiswerkplek naar het centrum tijdens de lunch voor een kopje koffie óf een klein boodschapje, moet een prettige en inspirerende onderbreking zijn.

Woningvraag

Er zijn ook senioren die willen verhuizen van de eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning. Voor hen zijn nu niet genoeg appartementen in Voorschoten. Datzelfde geldt voor starters: ook zij hebben moeite een woning te vinden.

Het woningtekort betekent dat Voorschoten de komende jaren extra woningen moet bouwen. En het is dan ook logisch om juist voor ouderen en starters te gaan bouwen. Veel senioren en starters vinden het centrum een aantrekkelijke plek om te wonen. De nabijheid van winkels, horeca en Berkhoutpark máken het centrum ook tot de plek waar alles is. Het centrum wordt hun verlengde huiskamer.

Functie centrum

Dit alles is een optelsom die ertoe leidt dat de functie van het centrum verschuift. Waar het centrum tot nu toe vooral de plek is geweest voor winkelen, zal het centrum in de toekomst meer gelegenheid geven voor ontmoeten, ontspannen en lokale kleur. Dát onderscheidt een dorpshart van een webshop of overdekt winkelcentrum.

Voorschoten moet een aantrekkelijke bestemming voor, hoofdzakelijk, de eigen inwoners worden en zijn. En dat zorgt op den duur voor meer aanloop bij de winkels en meer publiek voor kleine culturele evenementen. Het is een opwaartse spiraal. Want meer publiek betekent dat de winkelstraten weer aantrekkelijker worden voor nieuwe winkels, bedrijven of horeca.

Hoe werkt de ontwikkelvisie?

De gemeente kan deze verandering niet zelf realiseren. De gemeente opent namelijk zelf geen café-restaurant en bouwt ook geen woningen. 

Maar de gemeente heeft daar wel invloed op via het bestemmingsplan of, in de toekomst, het omgevingsplan. En de gemeente kan de openbare ruimte, met daarin onder meer groen, speelvoorzieningen en verblijfsmogelijkheden zelf aanpassen.

Een visie, zoals een ontwikkelvisie helpt als belangrijke bouwsteen voor de gemeente en geeft daarbij aan wat de gewenste richting is.

In 2022 en 2023 heeft de gemeente daarom - samen met belanghebbenden en belangstellenden - een ontwikkelvisie opgesteld.  

Vastgestelde Ontwikkelvisie Centrum 

Op 6 juli 2023 is de ontwikkelvisie centrum vastgesteld door de gemeenteraad van Voorschoten. In deze ontwikkelvisie zijn de ruimtelijke kaders voor ontwikkelingen in het centrum vastgesteld. Met daarbij als hoofddoel om de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van het centrum te waarborgen en te versterken. 

In de ontwikkelvisie is de samenhang tussen de ontwikkelingen in het centrum inzichtelijk gemaakt en zijn er keuzes gemaakt, waar in het centrum vastgoedontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen - nu en in de directe toekomst - plaatsvinden. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de versterking van het openbaar gebied in het centrum. Om zo de aantrekkelijkheid, de levendigheid, de verblijfskwaliteit en de economische potentie van het dorpshart een impuls te geven. 

Tijdens het tot stand komen van de Ontwikkelvisie Centrum is, samen met bureau Kuiper Compagnons, geparticipeerd met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers. 

Onderaan bij Documenten treft u deze vaststelde ontwikkelvisie centrum.

Vervolgstappen 

In de vastgestelde Ontwikkelvisie Centrum, zoals hieronder bijgevoegd, is in hoofdstuk 5 weergegeven welke vervolgstappen genomen moeten worden om tot uitvoering te komen en hoe over te gaan tot actie. In dat kader wordt er momenteel gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.  

Het Uitvoeringsprogramma geeft weer hoe de vastgestelde Ontwikkelvisie tot realisatie gebracht kan worden, met daarbij de gemeente aan zet. Een belangrijke onderdeel van dit Uitvoeringsprogramma is de herinrichting van de Openbare Ruimte in het Centrum en de daarbij horende kosten. 

Participatie

Om dit goed te doen is het nodig om gebruik te maken van kennis en ervaring van veel verschillende partijen. Dit zijn bijvoorbeeld vastgoedeigenaren, winkeliers organisaties ter bescherming van het cultureel erfgoed, ondernemersverenigingen, bezoekers en inwoners van Voorschoten. De lijst van belanghebbenden is langer dan nu genoemd. Bij het maken  van de ontwikkelvisie centrum is met deze partijen gesproken om hun ideeën over het centrum te horen. 

Nu is de gemeente aan zet. Daarom is bewust gekozen om geen participatie te doen bij het maken van het Uitvoeringsprogramma, waar een besluit over het investeren in de openbare ruimte van het centrum een belangrijk onderdeel is. Na besluitvorming over het Uitvoeringsprogramma, en dan met name de investeringen in de openbare ruimte van het centrum, zal de participatie en communicatie worden voortgezet. 

Planning

Het Uitvoeringsprogramma zal 30 mei 2024 worden behandeld in de commissie Wonen, Ruimte en Groen, waarbij aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelvisie Centrum en te besluiten over de financiële consequenties van dit Uitvoeringsprogramma. 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Janita Spriensma via telefoonnummer 14071 of via centrum@voorschoten.nl.