Maandag 9 januari organiseerde de gemeente Voorschoten een nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Nadine Stemerdink sprak er over de uitdagingen waarmee we komend jaar samen aan de slag gaan.

Beste Voorschotenaren,

In de eerste plaats wens ik u mede namens de gemeenteraad en het college een gezond, gezellig en hoopvol 2023 toe. Wat fijn dat u hier bent vanavond! Goed dat wij elkaar hier weer treffen in de raadszaal in Voorschoten om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Zoals vanouds. We konden ook deze keer als vanouds de feestdagen vieren. Samen met familie, vrienden en buren eten met de kerstdagen en proosten met de jaarwisseling op het nieuwe jaar.

Jaarwisseling

De voorbereidingen voor de jaarwisseling waren ook dit jaar prima. Politie en brandweer zijn met onze medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid, Buitendienst en Communicatie letterlijk dag en nacht in touw geweest om de jaarwisseling in Voorschoten goed en feestelijk te laten verlopen. Samen met de inwoners is dit meer dan gelukt. Het was als vanouds. Volop gezelligheid en gelukkig een rustige avond voor de hulpdiensten. Ook die nacht stonden politie, brandweer, boa’s en ambulance paraat stonden voor onze veiligheid. Dank daarvoor! We beschouwen dat als normaal. Maar dat is het niet. Zij laten hun gezin thuis achter. Dat mogen we nooit vergeten.

Wat helaas ook weer als vanouds was, waren de krantenberichten over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. De artsen in oogziekenhuizen noemden het een horrornacht. Het leven van jonge mensen is deze jaarwisseling definitief veranderd. Berichten over agenten die gewond zijn geraakt doordat er illegaal vuurwerk naar ze is gegooid, terwijl zij hun werk deden. Ik vraag mij af hoe lang we dit nog als samenleving acceptabel vinden en we een traditie belangrijker vinden dan veiligheid. Oud en nieuw is al lang niet meer een feestje voor iedereen.

De volgende ochtend stonden de mannen van de Buitendienst alweer vroeg op de straten, om alle troep op te ruimen die na het afsteken van het vuurwerk is achtergebleven. Dank ook aan jullie!

Terugblik 2022

Klimaatcrisis, stikstofcrisis, wooncrisis, koopkrachtcrisis, asielcrisis, vertrouwenscrisis. Ik heb nog niet eerder een jaar meegemaakt waarin het woord crisis zo vaak is gevallen. Het jaar 2022 zat er vol mee. Het was ook het jaar dat onze kwetsbaarheden naar de oppervlakte bracht en we beseften dat zaken die jarenlang vanzelfsprekend leken, dat niet meer waren. De vrede in Europa stond van de een op de andere dag onder druk. Het betalen van de energierekening, zorgkosten en de vraag of er aan het eind van de maand nog geld over is voor de veel duurder geworden boodschappen, leeft bij steeds meer huishoudens.

De niet voor te stellen gevolgen van de toeslagenaffaire die gezinnen nog elke dag ongekend hard raakt, omdat zij nog steeds niet financieel zijn gecompenseerd. En dan heb ik het nog niet over de ten onrechte uit huis geplaatste kinderen. Ook zij zijn slachtoffer van de toeslagenaffaire. Artsen zonder Grenzen is voor het eerst in de historie in actie gekomen in ons eigen land door de omstandigheden in de asielopvang.

Vooruitblik 2023

Er is dus werk aan de winkel! Zoals Rotterdammers dat zeggen: “Niet …, maar poetsen!” We staan voor een nieuw jaar waarin op vele terreinen grote besluiten moeten worden genomen. Het zijn vraagstukken die iedereen elke dag raken. Dit onder een gesternte dat we hard moeten werken om het vertrouwen in de overheid weer terug te winnen. Dat is volgens mij de basis om uit de crisissfeer van 2022 te kunnen komen: vertrouwen.

Verkiezingen

In maart 2022 is een nieuwe gemeenteraad gekozen en in juli werd een nieuw college gevormd. Veel nieuwe en jonge gezichten in de gemeenteraad en sinds het einde van 2022 voor het eerst meer vrouwen in de raad dan mannen. Een unicum in Voorschoten.

De dalende opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is zorgelijk. De redenen daarvoor zijn verschillend en niet altijd goed te duiden. Een thema komt wel elke keer terug en dat is dat inwoners aangeven dat zij het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor ze is. Dat gevoel kunnen wij denk ik met elkaar ook wel begrijpen. Het positieve is dat wij met elkaar ons steentje in Voorschoten kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Het biedt kansen om het komend jaar een extra stapje te zetten om te laten zien dat we er als gemeentebestuur wel degelijk zijn voor de inwoners. Luisteren en weten wat er speelt in onze samenleving.

Participatie

Dit betekent niet dat we als gemeentebestuur besluiten nemen waarmee iedereen het eens is. Of dat naar degenen die het hardst roepen het meest wordt geluisterd. Luisteren naar de zwijgende meerderheid is even belangrijk. Het gaat er juist om dat we als gemeentebestuur duidelijker de randvoorwaarden aangeven waarbinnen kan worden meegesproken. En dat we het besluit dat uiteindelijk wordt genomen kunnen uitleggen. Belangrijk is dat we besluiten nemen. Dat we ervoor zorgen dat Voorschoten verder wordt ontwikkeld. Stilstaan is per slot van rekening achteruitgang.

Wonen

Het maken van keuzes, het nemen van besluiten betekent dat zaken gaan schuren. Dat kan niet anders. Ik noem het tekort aan betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in Voorschoten. Welke starter, zeker als je jong bent, op de woningmarkt kan in onze gemeente een betaalbare woning kopen of huren? Te lang staan zij op dit punt al aan de kant en wijken geboren en getogen Voorschotenaren noodgedwongen uit naar een andere gemeente om te kunnen wonen. Daarom moeten we locaties vinden om te bouwen.

Ik realiseer mij goed dat bouwlocaties zorgen voor discussies in onze samenleving. We zijn het mijns inziens aan de volgende generatie verplicht om te zorgen dat ook zij een reële mogelijkheid hebben om fijn te kunnen wonen in Voorschoten.

Klimaat, energie en koopkracht

De energiecrisis waarin we zitten wordt door ons allen gevoeld, door inwoners en ondernemers. De kans dat de energieprijs binnen afzienbare tijd weer stabiel wordt, lijkt klein. Dat betekent dat we samen moeten zoeken naar manieren om ons energieverbruik enerzijds terug te dringen en anderzijds onze energie op een andere manier op te wekken. Inzet, creativiteit, andere manieren van denken zijn nodig op het gebied van duurzaamheid. Op deze manier wordt ook de koopkracht hersteld en nemen onzekerheden af. Daarvoor zijn alle maatschappelijke partners nodig, zoals de woningcorporaties voor het verduurzamen van de sociale huurwoningen.

Veerkracht

Veel vraagstukken, veel veranderingen, noodzaak tot het nemen van besluiten. Dat vraagt om flexibiliteit en veerkracht. Dat Voorschoten dat in zich heeft, hebben we laten zien. De opvang van Oekraïners die moesten vluchten voor oorlog is, met dank aan velen, heel snel van de grond gekomen. En ook dit jaar levert Voorschoten een tijdelijke noodopvanglocatie voor statushouders, zodat we ons steentje bijdragen om de door het Rijk gecreëerde asielcrisis op te lossen. Ik ben hier trots op dat ook wij ons inzetten om mensen te helpen.

Veerkracht heb ik ook gezien bij onze ondernemers. De afgelopen jaren zijn, en dan zeg ik het netjes, niet de makkelijkste jaren geweest. Van de coronamaatregelen rolden de ondernemers naar alle gevolgen die de oorlog in Oekraïne met zich meebreng. Ik bewonder jullie veerkracht en positiviteit. Want ondanks alles wat er is gebeurt en gaande is, stáán de ondernemers er gewoon en zijn de zaken van voor 2020 weer opgepakt, inclusief alle evenementen die er zonder de ondernemers niet kunnen zijn in ons dorp. Dat is een instelling waarvan we allemaal nog iets kunnen leren.

Laten we met elkaar een mooi en warm jaar maken van 2023. Een jaar waarin we aandacht blijven houden voor diegenen die het nodig hebben.

Dank voor uw aandacht.