Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe werkt het?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband regio Leiden verwijst uw kind vanwege bijvoorbeeld leerproblemen of een handicap door naar een andere (speciale) school. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het leerlingenvervoer, kiest u voor de dichtstbijzijnde school.

In het geval dat u niet kiest voor de dichtstbijzijnde school, vanwege gegronde redenen, wordt er per geval bekeken of u het leerlingenvervoer vergoed krijgt.

Bekijk hier per situatie wat de regels zijn:

 • Basisonderwijs
  • U heeft gekozen voor de dichtstbijzijnde school.
  • Uw kind reist met het openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning.
 • Speciaal basisonderwijs
  • U heeft gekozen voor de dichtstbijzijnde school.
  • Uw kind reist met het openbaar vervoer naar een school op meer dan 2 kilometer van uw woning.
  • Het is in sommige gevallen wel mogelijk om aangepast vervoer te krijgen.
 • Voortgezet onderwijs
  • Uw kind krijgt geen vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer.
  • Het is in sommige gevallen waarbij er sprake is van een structurele handicap mogelijk om aangepast vervoer te krijgen.
 • Speciaal voortgezet onderwijs
  • Uw kind krijgt alleen een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer als hij of zij samen reist met een ouder/begeleider.
  • Het is in sommige gevallen wel mogelijk om aangepast vervoer te krijgen.

Wat moet ik doen?

Ga naar Online digitaal regelen? en vul het digitale formulier VS-1048 Leerlingenvervoer aanvragen start check in. Zorg er voor dat u tijdig een schoolverklaring heeft (houdt rekening met het feit dat scholen gesloten zijn in de zomer) en met het aanvraagtermijn van 8 weken. Advies is om voor 13 mei uw aanvraag te doen.

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag vergoeding leerlingenvervoer heeft u 1 of meerdere bijlagen nodig. Om een overzicht te krijgen welke bijlage(s) u nodig heeft voor uw specifieke situatie, klik dan op 'Online digitaal regelen?' en vervolgens op het formulier 'Leerlingenvervoer aanvragen'. Hier vindt u een overzicht van welke bijlages u nodig heeft.

Let op! Controleer dit tijdig. Zo voorkomt u dat u (te) laat bent met het aanvragen van de benodigde documenten.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

Deze aanvraag niet met een tablet of mobiele telefoon doen. Alleen een computer werkt goed bij deze aanvraag.

VS-1048 Leerlingenvervoer aanvragen start check

Heeft deze informatie u geholpen?