Kijk op de website van het ondernemersplein voor meer informatie over duurzaam ondernemen en de beschikbare  subsidieregels.

Duurzaam ondernemen

Wilt u als ondernemer zaken doen met de gemeente Voorschoten? Dan heeft u te maken met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Dit beleid beschrijft de doelen, kaders, uitgangspunten en (rand-) voorwaarden van de gemeente Voorschoten met betrekking tot de inkoop van werken, leveringen en diensten en draagt bij aan uniformering van de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingspraktijk. Het is bedoeld voor zowel gemeentebestuur als medewerkers die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheermatig, controlematig) te maken hebben met inkoop en aanbesteding. Daarnaast stelt het derden op de hoogte van de doelstellingen en uitgangspunten die de gemeente bij haar inkopen hanteert.

Met haar inkoopkracht heeft de gemeente invloed op de duurzaamheid waarmee de markt produceert. De gemeente zet deze invloed bewust en gericht in via duurzaam inkopen. Door duurzaam in te kopen houdt de gemeente rekening met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. In paragraaf 4.2 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verder beschreven hoe de gemeente duurzaam inkopen vorm geeft.