Inkoopbeleid

Wilt u als ondernemer zaken doen met de gemeente Voorschoten? Dan heeft u te maken met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente.
Wanneer gebruikt de gemeente welk proces? De procedurezoeker maakt dat inzichtelijk. Onderaan deze pagina kunt u de betreffende documenten downloaden.

Aanbestedingen

U kunt voor de lokale, landelijke en Europese aanbestedingen kijken op de website van TenderNed(externe link) en typ daarna bij de zoekfunctie 'Voorschoten' in. Alle aanbestedingen van de gemeente Voorschoten ziet u dan verschijnen.

Inkoop Jeugdhulp

De gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer (H-10) werken samen voor de inkoop van de Jeugdzorg en maken gebruik van H10 Inkoopbureau.

Overgang Jeugdhulp Regio Haaglanden naar Leidse regio/Holland Rijnland

Per 1 januari 2024 gaat de inkoop en aanbesteding van Jeugdhulp via de Serviceorganisatie Holland Rijnland.

De gemeente Voorschoten zegt vóór 1 juli 2023 alle overeenkomsten op met jeugdhulpaanbieders met een overeenkomst bij Regio Haaglanden.
Bent u ondernemer en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst met Serviceorganisatie Holland Rijnland, kijk op www.serviceorganisatiezorghollandrijnland.nl(externe link).
U vindt daar wat u precies moet doen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, ook vindt u daar nadere informatie.

Op 20 februari 2023 vond een digitale bijeenkomst over de Overgang Jeugdhulp plaats voor de jeugdhulpaanbieders Haaglanden. Bekijk de opname van de bijeenkomst via deze link(externe link).

Op 27 maart 2023 vond een (digitale) informatiebijeenkomst plaats over en door de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. De sheets van deze bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina. 

Inkoop Wmo

De gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten (H6) trekken samen op om leveranciers te contracteren voor een gedeelte (Wmo maatwerkvoorziening begeleiding) van de 3 Decentralisaties.

Ondernemersregister

Waar mogelijk, betrekt de gemeente lokale ondernemingen bij projecten en andere bedrijfsvoering. Daarom houden we een ondernemersregister bij. Zo verzamelt de gemeente een overzicht van ondernemingen die geïnteresseerd zijn in zaken doen met de gemeente. Ambtelijk opdrachtgevers raadplegen dit ondernemersregister om voorafgaand aan een aanbesteding te beoordelen of ook lokale ondernemers kunnen worden uitgenodigd. U kunt uzelf voor dit register inschrijven via het digitale formulier, dat u onder dit bericht ziet. Dat kan met en zonder eHerkenning.

Groslijst voor opdrachtnemers in de GWW

De gemeente Voorschoten werkt voor opdrachtnemers in de GWW-sector met groslijsten. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met Qfact.

Wij hanteren deze groslijst per 01 januari 2022 voor cultuur- en civieltechnische werken en ingenieursdiensten. Bouwkundige werken vallen hier niet onder. Als wij nieuwe groslijsten toevoegen maken wij dat uiteraard tijdig via deze website bekend. Dan kunt u zich als opdrachtnemer ook aanmelden.

Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

 1. Riolering: vrijvervalriolering (aanleg en onderhoud)
 2. Riolering: mechanische riolering en installaties (aanleg en onderhoud)
 3. Asfalt: reconstructie, aanleg en onderhoud
 4. Elementenverharding: aanleg en herinrichting
 5. Groen: aanleg en onderhoud
 6. Civiele kunstwerken en kleine waterbouwkundige constructies: aanleg en reconstructie
 7. Baggeren
 8. Technische installaties Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties
 9. Vegen en Onkruidbeheersing op verharding
 10. Ingenieursdiensten (met onderstaande interessegebieden):
 • Civiel, incl. besteksvoorbereiding
 • Directievoering en toezicht
 • Verkeerskundig
 • Riolering en waterhuishouding
 • Landmeetkundig
 • Geotechnisch
 • Geohydrologisch
 • Milieutechnisch
 • Ecologisch
 • Bouwkundige vooropnames

Aanmelden

Bent u ondernemer? En houdt u zich bezig met een van de bovenstaande onderwerpen? Dan kunt u zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Wassenaar door een e-mail te sturen naar inkoop@voorschoten.nl, onder vermelding van 'aanmelding nieuwe gegadigde groslijst', waarbij u aangeeft voor welke groslijst u zich wilt aanmelden. U krijgt dan een reactie met een definitieve uitnodiging tot aanmelding op één of meerdere groslijsten.

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de groslijst, leest u in het onderstaande document:

Selectiemethode Gemeente Voorschoten

U kunt zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Hiervoor moet u wel voldoen aan de groslijst specifieke gestelde eisen, en de bijbehorende bewijsstukken kunnen overhandigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Uniform Europees Aanbestedingsdocument. U bent zelf verantwoordelijk om uw gegevens up-to-date te houden.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij Qfact, helpdesk@qfact.nl. Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag.