In de gemeente Voorschoten is een commissie bezwaarschriften ingesteld. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.

De leden van de commissie zijn onafhankelijk benoemd en hebben ook functies en nevenactiviteiten buiten de gemeente.

In de commissie bezwaarschriften zijn de volgende personen benoemd:

Algemeen voorzitter

Mevr. mr. I. Helmich

Waarnemend voorzitters

Dhr. mr. R.W.I. Rietveld
Dhr. mr. D. Stapel

Leden

Mevr. mr. M.Y. van Hattum
Mevr. J. Rabhi
Dhr. mr. B.N. van Hoek
Dhr. mr. D.O. Bogers
Dhr. mr. E. Nuboer

Contact 

Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jzbezwaarschriften@voorschoten.nl.

Verordening