Commissie bezwaarschriften

In de gemeente Voorschoten is een commissie bezwaarschriften ingesteld. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend. 

De leden van de commissie zijn onafhankelijk benoemd en hebben ook functies en nevenactiviteiten buiten de gemeente. 

In de commissie bezwaarschriften zijn de volgende personen benoemd:

Algemeen voorzitter

Dhr. mr. B.N. van Hoek

Waarnemend voorzitters

Dhr. mr. M. Gazenbeek
Dhr. mr. D.O. Bogers
Dhr. mr. E. Nuboer

Leden

Mevr. mr. I.V.Th. Pril
Mevr. J. Rabhi
Mevr. mr. B. Krot
Dhr. mr. R.E. Miedema
Dhr. mr. M.R. Plug

Hoe maak ik bezwaar?

Op de pagina Bezwaar maken vindt u alle informatie hoe u bezwaar kunt maken.

Voor overige vragen met betrekking tot de bezwaarprocedure kunt u contact opnemen via het e-mailadres jzbezwaarschriften@voorschoten.nl.