Zonnepanelen

Wat is het?

Een van de maatregelen voor het verduurzamen van een pand en om energie te besparen is het aanbrengen van zonnepanelen op het dak of andere plaats. 

Wat moet ik doen?

U kunt via het omgevingsloket controleren of u een vergunning nodig hebt. Als uw pand is aangewezen als monument, beeldbepalend pand of valt onder ‘beschermd dorpsgezicht’ moet u voor plaatsing meestal toestemming hebben van de gemeente en een omgevingsvergunning aanvragen. Ook als uw pand geen beschermde status heeft, kan voor het plaatsen van zonnepanelen toch een vergunning nodig zijn, afhankelijk van waar u ze wilt plaatsen. Check dit dus van te voren.

Is een vergunning NIET nodig, dan kunt u de zonnepanelen gaan plaatsen.

Hoe lang duurt het?

De vergunning afhandeling duurt standaard 8 weken. Uw aanvraag wordt getoetst door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed, waarna de gemeente een besluit neemt of u zonnepanelen mag leggen. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.

Wat kost het?

Voor het behandelen van uw vergunningsaanvraag voor zonnepanelen geldt het volgende. Zie de legesverordening. Zie onder titel 2, hoofdstuk 3.

Voor niet-monumenten (bouwactiviteiten) geldt artikel 2.3.1.

Voor monumenten of beschermd dorpsgezicht worden geen kosten in rekening gebracht, zie artikel 2.3.6.

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het gemeentelijk bouwloket

Direct online regelen

Heeft u een vergunning nodig? Via het omgevingsloket kunt u online een omgevingsvergunning aanvragen. Bent u particulier, dan vraagt het omgevingsloket om in te loggen met DigiD. Bedrijven wordt gevraagd om een E-Herkenning.

Heeft u dan alsnog vragen over uw vergunningaanvraag: raadpleeg dan het gemeentelijk bouwloket in Voorschoten.

Heeft deze informatie u geholpen?