In Voorschoten zijn op woensdag 27 juli zeven personen tot Nederlander genaturaliseerd. Zij mogen zich nu officieel Nederlander noemen. Tijdens de ceremonie legden de kandidaten een verklaring van verbondenheid af, waarmee zij beloven om de rechten en plichten, die bij het Nederlanderschap horen, te respecteren.

Voorschotenaren genaturaliseerd