Wat is het?

Het doel van de Woo is dat overheid en overheidsinformatie toegankelijker worden. Openbaarheid van publieke informatie is in het belang van de inwoner. De uitgangspunten van de Woo sluiten naadloos aan bij de kernwaarden van de gemeente Voorschoten: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. De gemeente verstrekt uit eigen beweging veel informatie maar u kunt ook een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie.

Hulp bij openbare informatie

Wilt u weten of bepaalde gemeentelijke informatie openbaar beschikbaar is? Bekijk het overzicht van openbare documenten of stel uw vraag aan de Woo-contactpersoon via woo@voorschoten.nl.

Goed om te weten

 • Iedereen mag een Woo-verzoek indienen.
 • Uw verzoek moet over informatie van de gemeente gaan, bijvoorbeeld projecten of beleid.
 • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en nog niet openbaar zijn.
 • Geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
 • De gemeente handelt uw verzoek in principe binnen vier weken af maar soms wordt de afhandeltermijn verlengd.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het maken van kopieën.
 • Als informatie al openbaar is, kunt u hiervoor niet nogmaals een Woo-verzoek indienen.
 • Als u informatie die al openbaar is wilt hergebruiken (bijvoorbeeld voor een artikel, scriptie of op uw eigen website), dan dient u geen Woo-verzoek maar een Who-verzoek in. Who staat voor Wet hergebruik overheidsinformatie.

Wat moet er in het Woo-verzoek staan?

Vermeld in uw verzoek altijd:

 • dat het gaat om een Woo-verzoek;
 • over welke publieke taak het gaat;
 • om welke of wat voor soort documenten het gaat;
 • over welke periode het gaat;
 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

U kunt uw Woo-verzoek (niet per e-mail) via onderstaande manieren indienen: 

Per post:

Gemeente Voorschoten
Juridische Zaken t.a.v. Woo-contactpersoon
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Digitaal: Bij direct online regelen

Direct online regelen

VS-1157 Woo verzoek indienen 

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

DigiDVS-1157-1 Woo verzoek indienen met DigiD

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

eHerkenningVS- 1157-2 Woo verzoek indienen met eHerkenning

De gemeente Voorschoten werkt met eIDAS.

VS-1157-3 Woo verzoek indienen met eIDAS

Heeft deze informatie u geholpen?