Wonen in een monument

Monumentale panden zijn uniek in vormgeving en geschiedenis. U leeft in een woning met karakter, beeldbepalend in de straat, in de wijk, wellicht in het dorp of zelfs in de regio. Monumenten geven meerwaarde aan uw woongenot. De sfeer, architectuurstijl en natuurlijk de uitstraling kunnen als voordelen worden gezien.

Steeds vaker wordt de monumentale status van een woning onderdeel van de afweging om de woning wel of niet te kopen. Het stijgend aantal monumenten is daar een oorzaak van. Een andere oorzaak is dat een monumentale status steeds meer als een meerwaarde wordt gezien dan als een last.

Veel potentiële kopers op zoek naar een woning zoeken niet bewust naar een monument. De monumentale status komt vaak via het opvragen van informatie bij de gemeente of via de makelaar aan het licht. Door vroegtijdig te informeren naar de status van een pand krijgt u meer inzicht in de voordelen van een monument als woning. Of lees de folder "Uw monument, mogelijkheden voor onderhoud en financiering".

Kijk voor meer informatie over het wonen in een monument op de volgende websites: