Vanwege de aanhoudende vorst was het voor de gemeente niet mogelijk om het GFT-afval op te halen. De (smalle) wegen waren niet begaanbaar voor de vuilniswagens en door de vorst was het GFT-afval vastgevroren in de containers. Het ophalen van het GFT-afval schuift daarom twee weken door naar week 8 (vanaf 22 februari).

Volgende week wordt het restafval wel opgehaald vanaf maandag 15 februari. Omdat het weer gaat om soortgelijke weersomstandigheden (gladheid en in containers vastgevroren afval), duurt het langer om alle grijze containers in Voorschoten te legen. Het is daarom niet mogelijk om het oud papier op te halen in diezelfde week. De vrachtwagens zijn namelijk hard nodig voor het ophalen van het restafval. Het ophalen van oud papier verschuift daarom ook twee weken.

Kort samengevat:

  • Restafval wordt in de week van 15 februari opgehaald
  • GFT wordt in de week van 22 februari opgehaald
  • Oud papier wordt in de week van 1 maart opgehaald