Portefeuille

1e locoburgemeester

  • Economie en vestigingsklimaat
  • Centrum en winkelcentra 
  • Internationalisering 
  • Regiozaken en regionale samenwerking
  • Omklap sociaal domein
  • Toerisme en recreatie
  • Werk en inkomen (inclusief inburgering)
  • Vastgoed (inclusief bibliotheek, exclusief sport)

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

  • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Hollands Rijnland
  • Lid stuurgroep Economie071

Contact

U kunt wethouder De Bruijn een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl of volg wethouder De Bruijn op Twitter(externe link)