Een kleurrijke poster. Daarmee lanceert wethouder Hubert Schokker de campagne voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten in de gemeente Voorschoten. Veel inwoners scheiden hun afval al op de juiste manier. De campagne, met posters en bijvoorbeeld berichten op de sociale media, is bedoeld om het nog beter te doen en nog meer inwoners over de streep te trekken.

Medio februari nodigde de gemeente Voorschoten inwoners uit om mee te doen aan de online enquête ‘Afval scheiden 2023’. Circa 1.350 inwoners namen de moeite om de vragen te beantwoorden. Wethouder Schokker: “De enquête liet zien dat inwoners om verschillende redenen soms nog moeite hebben om gft en etensresten te scheiden, waardoor die bij het restafval terechtkomen. Maar het is erg belangrijk om zoveel mogelijk en op de juiste manier te scheiden.”

Vocht en vet

“Afval zoals oude bloemen, aardappelschillen, theezakjes of een restje pasta bevat vaak vocht en vet”, legt de wethouder uit. “Maar vocht en vet maken het recyclen van ander afval lastiger. Daarom roepen we inwoners op om gft en etensresten zoveel mogelijk apart aan te bieden. In een zeer geavanceerde installatie in Alphen aan den Rijn wordt ons afval gecomposteerd en vergist, met compost en groen gas als waardevolle opbrengst voor de glastuinbouw.”

Kwaliteit

Iedere inwoner kan bijdragen aan de kwaliteit van de compost. Hoe zuiverder de ingezamelde gft en etensresten zijn, hoe hoger de kwaliteit van het eindproduct. Wethouder Schokker: “Etensresten en fruitschillen kunt u bijvoorbeeld verzamelen in een kleine afsluitbare bak op een koele donkere plaats, die u bij voorkeur elke dag leegt in de groene gft-bak die buiten staat. Zo gaat het in huis niet stinken en draagt ook u een steentje bij aan het milieu.”

Papier en karton

Ongemerkt komen nog veel papier en karton bij het restafval terecht. “Het is beter om ook dat thuis te bewaren voor de papiercontainer. Zolang papier en karton droog blijven, kunnen die vrijwel helemaal worden hergebruikt voor het produceren van nieuw papier en karton. De komende tijd gaan we hier aandacht voor vragen, onder andere met mooie posters. Veel inwoners scheiden hun afval al. Daar zijn we heel blij mee. Met deze campagne gaan we het nóg beter doen.”