De gemeente Voorschoten start op 4 juli om 07.00 uur met het vervangen van de tegels van het wandelpad langs de Vliet. Dit wandelpad ligt in de groenstrook tussen het Buizerderf, Arendserf en de Roerdomperf langs de Vliet. De werkzaamheden zijn naar verwachting op 5 augustus om 16.00 uur afgerond. Slecht weer kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen.

Bereikbaarheid

Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Overlast

Tijdens de uitvoering van het vervangen van de tegels kunt u enige overlast ervaren, zoals geluidsoverlast. De gemeente probeert de overlast voor u en uw omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectleider van de firma Roodenburg, Arno Roodenburg via telefoonnummer 06-87862955. Voor algemene vragen of meer informatie belt u met de heer J. Spiegeler, toezichthouder gemeente Voorschoten, via telefoonnummer 14071.