Op maandag 14 en dinsdag 15 juni worden de bewegwijzeringsborden aan de rotondes Kon. Julianalaan - Leidseweg en Wijngaardenlaan - Rouboslaan aangepast en/of vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 20.00 en 05.00 uur. Door de werkzaamheden kunnen omwonenden geluidoverlast ondervinden. Weggebruikers hoeven niet om te rijden.