Deel uit maken van de samenleving en meedoen is voor veel mensen belangrijk. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoor­beeld omdat u door een beperking, ziekte of uw leeftijd niet alles zelf kunt doen. Hier leest u meer over de Wmo en de werkwijze.

Samen onderzoeken wat écht nodig is

Vaak zijn oplossingen heel dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren de hulp geven die nodig is. De gemeente kan u ook doorsturen naar een welzijns- of vrijwilligersorganisatie. En soms kunt u zelf iets kopen of lenen dat uw dagelijks leven wat makkelijker maakt. Lukt het écht niet om uw problemen op die manier op te lossen? De gemeente kijkt dan samen met u of hulp via de Wmo nodig is. Daarvoor heeft de gemeente eerst een gesprek met u. Dat gesprek wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.

Tijdens het gesprek gaat het onder andere over:

 • uw persoonlijke situatie
 • wat u zelf al heeft gedaan om de problemen op te lossen
 • wat u zelf nog kunt doen
 • wat mensen om u heen voor u kunnen doen
 • Het kan prettig zijn als er nog iemand aanwezig is bij dit gesprek. Vraag daarom gerust een familielid, vriend of kennis bij dit gesprek. U kunt ook de hulp inroepen van een onaf­hankelijke cliëntondersteuner.

Hulp voor wie dat echt nodig heeft

Bij het leveren van hulp via de Wmo let de gemeente op de kosten. Dat betekent dat zij niet alle problemen kan oplossen. Sommige problemen of beperkingen moet u helaas accepteren. Hoe vervelend dat ook is. Maar de gemeente helpt u wel om zoveel mogelijk verder te kunnen met uw dagelijks leven. Met hulp en zorg die écht nodig is. Wilt u de gemeente vragen om hulp bij uw dagelijks leven? Doe dan een Wmo-melding.

Waar kijkt de gemeente naar bij een Wmo-melding?

Heeft u een Wmo-melding gedaan? Dan beoordeelt de gemeente uw melding. Hierbij kijkt zij naar:

 • Uw voorbereiding op de toekomst. Weet u nu al dat u in de toekomst hulp nodig heeft? Dan verwacht de gemeente dat u daar nu al rekening mee houdt. Bijvoorbeeld door op tijd te zoeken naar een andere woning. Of te sparen voor aanpassingen in een woning. Maar ook het op tijd regelen van hulp na een operatie.
 • Uw eigen mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf heeft gedaan om voor een oplossing te zorgen en welke eigen mogelijkheden u heeft gebruikt.
 • Uw wensen. Wat u wilt is belangrijk, maar geeft niet altijd de doorslag. De gemeente vraagt altijd wat u als oplossing wilt. Helaas kan zij daar niet altijd helemaal rekening mee houden. De oplossing moet wel uit te voeren zijn. En betaalbaar blijven.
 • Uw mogelijkheden. De gemeente lost niet alles op. Heeft u beperkingen? Maar kunt u zonder hulp van de gemeente meedoen aan het dagelijks leven? Dan hoeft de gemeente niet alles op te lossen. Zij heeft geen compensatieplicht als iemand zelf nog kan meedoen.
 • De goedkoopste oplossing. Is er voor een melding meer dan één voorziening die voor een oplossing kan zorgen? Dan kiest de gemeente voor de goedkoopste oplossing.

U ontvangt een verslag van het gesprek

De Wmo-consulent maakt een verslag van het gesprek. In het verslag staat waar u ondersteu­ning bij nodig heeft, wat u zelf kunt doen en welke afspraken u samen heeft gemaakt. U ontvangt dit verslag binnen enkele weken.

Aanvraag van de Wmo-voorziening

Bent u het eens met het verslag en het voorstel? Dan ondertekent u het verslag en stuurt het terug. Dit geldt dan als de aanvraag voor uw Wmo-voorziening.

We gaan ervan uit dat we samen een oplossing vinden. Een gesprek leidt niet altijd tot een aanvraag van een Wmo-voorziening, soms is er een beter alternatief. Als u het niet eens bent met het verslag en het voorstel, dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost hulp via de Wmo?

Krijgt u hulp via de Wmo? Dan moet u soms zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 19 per maand (tarief 2022). U betaalt deze eigen bijdrage voor:

 • hulp bij het huishouden
 • hulpmiddelen
 • woningaanpassingen
 • beschermd wonen
 • sommige algemene voorzieningen

Er zijn uitzonderingen op het betalen van de eigen bijdrage. Kijk op www.hetcak.nl(externe link) of bel naar 0800-1925 voor actuele informatie.

Wilt u een Wmo-melding doen of heeft u nog vragen?

U kunt op verschillende manieren uw ondersteuningsvraag melden of uw vraag stellen.

 • Vul het meldingsformulier in.
 • Stuur een e-mail naar wmo@voorschoten.nl of een brief naar Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Vermeld in uw bericht dat het om een Wmo-melding gaat.
 • Tijdens kantooruren kunt u bellen naar telefoonnummer 14071. Is uw vraag niet direct te beantwoorden? Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt telefonisch ook een afspraak maken voor een gesprek met een consulent.

Zie ook