Voorschoten deed in 2020 mee aan het landelijk onderzoek waarstaatjegemeente, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van september tot en met oktober zijn een inwoners- en een ondernemerspeiling afgenomen onder meer dan 500 inwoners en meer dan 200 ondernemers binnen de gemeente Voorschoten. Voor het eerst in Nederland is het onderzoek behalve in het Nederlands in het Engels afgenomen. Zo konden ook anderstaligen hun mening geven. Iets meer dan 1,5% van de enquêtes zijn in het Engels ingevuld. De gemeente gebruikt de resultaten als aanknopingspunt voor de verbetering van haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Burgerpeiling

De burgerpeiling gaat na wat inwoners van hun gemeente vinden. Onderzocht zijn thema’s als de woon- en leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, de relatie tussen burgers en bestuur en de welzijn- en zorgvoorzieningen in Voorschoten. In de onderstaande tabel vindt u de belangrijkste resultaten. Uitgebreide resultaten vindt u in het onderzoeksrapport en de informatiebrief onderaan deze webpagina.

Onderwerp/cijfer20182020

Woon- en leefomgeving

6,896,75
Relatie inwoner-gemeente-
Samenwerking met inwoners
5,675,5
Algehele dienstverlening6,636,74
Digitale dienstverlening6,716.95
Communicatie en voorlichting5.675,86
Welzijn en zorg
Meedoen aan de maatschappij
6,486,48

Ondernemerspeiling

De ondernemerspeiling gaat na wat ondernemers van hun gemeente vinden. Onderzocht zijn thema’s als het ondernemersklimaat, de gemeentelijke dienstverlening en de relatie tussen gemeente en ondernemers. In de onderstaande tabel vindt u de belangrijkste resultaten. Uitgebreide resultaten vindt u in het onderzoeksrapport en de informatiebrief onderaan deze webpagina.

Onderwerp/cijfer20182020
Representativiteit bedrijfsomgeving6,816,85
Veiligheid in de bedrijfsomgeving6,997,33
Algehele dienstverlening gemeente6,465,79
Dienstverlening via digitale faciliteiten5,615,55
Professionaliteit5,825,59
Afhandeling vergunningsaanvraag6,465,69
Samenwerking met ondernemers5,784,68
Communicatie en voorlichting5,724,73
Ondernemersklimaat gemeente6,195,84
Regeldruk5,265,23
Vestigingsklimaat gemeente6,376,09
Woon- en leefklimaat7,637,31

Vergelijking met andere gemeenten in Nederland

Via de website waarstaatjegemeente.nl(externe link) kunt u de resultaten van Voorschoten vergelijken met die van andere gemeenten. Op deze plek worden telkens weer van nieuwe gemeenten gegevens toegevoegd. Daardoor kan de plek die Voorschoten inneemt in de ranglijst, van tijd tot tijd verschillen.

English Polling Results

In September and October, a national service level review for municipalities, was conducted amongst more than 500 residents of Voorschoten. For the first time in the Netherlands the survey could be filled out in English.1,5% of the respondents filled out the poll in English. The results can be found in the summary document below.