De gemeente Voorschoten geeft tijdens de raadscommissie Wonen, Ruimte, Groen op donderdag 9 juni om 19.30 uur een presentatie van de woningmarktmonitor 2022. Inwoners van Voorschoten zijn van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen op de publieke tribune in de Raadzaal van het gemeentehuis (Leidseweg 25).

De woningmarktmonitor geeft cijfermatig inzicht in onder andere de opbouw en samenstelling van de (geplande) woonvoorraad van Voorschoten. Wat zijn de verwachtingen van de bevolkingsopbouw richting 2040? Hoe ontwikkelt de woningvoorraad zich tot 2030 en hoeveel nieuwe woningen willen we bouwen? Wat wordt het aandeel sociale woningen? Op al deze vragen geeft de woningmarktmonitor een antwoord.

Maar ook de overige ontwikkelingen op het gebied van Wonen worden onder de loep genomen deze avond. Op hoofdlijnen wordt u bijgepraat over wat de woonopgaven zijn van 2022 vanuit het Rijk en de regio en wat we kunnen verwachten richting 2023.

Bijwonen presentatie

Gezien het beperkte aantal plekken in de publieke tribune, is het wenselijk dat u zich aanmeldt via het e-mailadres griffie@voorschoten.nl. De presentatie is ook digitaal te volgen of op een later moment terug te kijken via de website van de gemeenteraad.