Voorschoten telt vele vrijwilligers, sporters en cultuurbeoefenaars. De gemeente wil al die inwoners graag uitgebreid in het zonnetje zetten en bedanken voor hun tomeloze inzet. Daarom roepen we de Voorschoten Awards in het leven. De Awards worden uitgereikt op 8 september, aan de vooravond van het Weekend van Voorschoten.

Voorschoten is een levendig dorp. Er is een rijk verenigingsleven waarin voor elk wat wils te vinden is, zowel op het gebied van sport als cultuur. Al deze verenigingen worden voor een groot deel in leven gehouden door vrijwilligers. Het is dankzij de inzet en deelname van betrokken Voorschotenaren dat er in Voorschoten zo’n rijk palet aan activiteiten bestaat. Dit vindt de gemeente van grote waarde. Deze waardering willen we ook graag uitdragen. Daarom reiken we dit jaar voor het eerst de Voorschoten Awards uit, voor bijzondere bijdragen op het gebied van sport, cultuur en vrijwilligerswerk.

Wie meldt u aan?

Wie komen in aanmerking voor de Awards? Dat mag Voorschoten zelf bepalen: alle inwoners van Voorschoten kunnen vanaf 15 april iemand aanmelden. Kent u iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van sport of cultuur? Of die al jarenlang op zaterdagochtend de jeugd traint bij de voetbalclub? Kent u iemand die door wind en regen boodschappen doet voor het seniorencafé? Dan kunt u die inwoner vanaf 15 april aanmelden voor de Voorschoten Awards.

Categorieën

Er zijn drie categorieën: sport, cultuur en vrijwilligerswerk. Uit alle aanmeldingen maakt een deskundige jury een selectie en kiest die per categorie één winnaar. Ook zijn er twee jeugdawards voor sport en cultuur, voor deelnemers tot 18 jaar. Tijdens de grote Awardsshow in het Weekend van Voorschoten worden de winnaars bekendgemaakt. Op de gemeentelijke website vindt u bij Voorschoten Awards meer informatie. Via deze pagina maken we binnenkort bekend hoe u uw aanmelding kunt indienen.

Hechte samenleving

Sport en cultuur beoefenen houdt mensen betrokken bij de samenleving. Het zorgt voor zingeving en verdieping. Ook wethouder Hans van der Elst is enthousiast. “Voorschoten is een echt verenigingsdorp. Er worden zoveel initiatieven ontplooid op het gebied van sport en cultuur. En dat allemaal dankzij een grote schare vrijwilligers. Zij zijn echt essentieel zijn voor een goed functionerende samenleving. En daarom verdienen zij het om extra gewaardeerd te worden. Vroeger bestonden in Voorschoten al speciale prijzen voor vrijwilligers. Die prijzen gaan we nieuw leven inblazen: tijdens het Weekend van Voorschoten reiken we Awards uit aan die sporters, cultuurbeoefenaars en vrijwilligers, die zich in onze gemeente op bijzondere wijze inzetten.”

Meer weten?

Hebt u vragen over de Voorschoten Awards? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14071, of stuur een mail naar voorschotenawards@voorschoten.nl.