Wat is het?

Het vooroverleg is een informele, informatieve fase die vooraf kan gaan aan uw formele aanvraag van een omgevingsvergunning. In het vooroverleg laat de gemeente weten of het plan kansrijk en vergunbaar is. Mogelijkheden en beperkingen kunnen ook aan de orde komen.

U bent niet verplicht om een aanvraag tot vooroverleg in te dienen bij de gemeente. Toch kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Als u wilt weten of het zinvol is om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen en zekerheid wilt over wat u moet aanvragen en inleveren is het handig gebruik te maken van het vooroverleg.  

Heeft deze informatie u geholpen?