Voorschoten staat voor grote uitdagingen als het gaat over energie en klimaat. En ze raken iedereen: inwoners, bedrijven, andere organisaties en de gemeente. Maar ook de leefomgeving: planten, dieren, kortom het ecosysteem zelf. In de Visie op Energie en Klimaat die op 4 maart is vastgesteld door de gemeenteraad laat de gemeente zien welke rol zij op dit vlak kan pakken, rekening houdend met de beperkte middelen die er zijn.

De Visie op Energie en Klimaat markeert het startpunt van uitdagingen waar we als gemeente samen voor staan. Het geeft richting aan de duurzame doelen waar we gezamenlijk naar streven. Iedereen wil een goede milieukwaliteit, een klimaatrobuuste leefomgeving en een energievoorziening die niet gebaseerd is op eindige, fossiele brandstoffen. De vraag is hoe we dat met elkaar gaan bereiken.

Wethouder Erika Spil (duurzaamheid): ‘In de visie op energie en klimaat beschrijven we waar we de komende jaren aan willen werken om Voorschoten duurzamer te maken. Hier zullen we samen de schouders onder moeten zetten: inwoners, bedrijven en gemeente. Gelukkig wonen er in Voorschoten veel mensen die al hebben laten blijken hart voor duurzaamheid te hebben!’

Op het thema energietransitie zijn we daarom gestart met ‘De belofte van Voorschoten’, waarin we met jong en oud bedenken hoe we in 2050 een CO2-vrije samenleving zijn. Denkt u ook mee? Stuur dan een mail naar res@voorschoten.nl

Op het thema klimaatadaptatie gaan we met elkaar in gesprek wat we kunnen doen om de gevolgen van klimaatverandering (denk aan droogte en vaker hevige stortregens) te beperken en hier mee om te gaan. Ook inwoners hebben hierbij een rol. Heeft u ideeën? Stuur ons een mail via duurzaam@voorschoten.nl.

Flitspeiling

In 2020 is een flitspeiling gehouden, waar 853 Voorschotenaren hun mening gaven over milieukwaliteiten van het dorp. De uitkomsten zijn meegenomen in de voorlopige versie van het Milieubeleidsplan. 

Alle uitkomsten van de Flitspeiling staan in het uitgebreide analysedocument van 88 pagina’s. We hebben ook een verkorte versie gemaakt van de belangrijkste resultaten in een samenvattingsdocument. 

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl