In 2019 zijn er enkele verkeersmaatregelen in het centrum van Voorschoten genomen, die voortvloeien uit het Centrumplan Voorschoten 2018 en het Plan Voorstraat Voorschoten. Hierop volgden enkele bezwaarschriften van inwoners. Daarom heeft het college van B&W besloten nader onderzoek te laten doen. Het zogenaamde Verkeersonderzoek Centrum Voorschoten is inmiddels afgerond en is net voor het zomerreces ter informatie aan de raad gestuurd. Onderaan deze pagina kunt u het Verkeersonderzoek Centrum Voorschoten downloaden. 

Verkeersplan

Gemeente Voorschoten heeft een verkeersplan opgesteld voor de periode 2017-2020.
In ons verkeersbeleid richten wij ons daarbij op het verbeteren van:

  1. Verkeersveiligheid
  2. Leefbaarheid
  3. Bereikbaarheid

Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende soorten verkeer, namelijk voetgangers, fietsverkeer, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Ook komt parkeren aan bod in het verkeersplan.

Documenten