Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten wil meewerken aan een extra verbreding bij het Kniplaanviaduct over de A4, gepland voor 2026. Die verbreding, een groene vegetatiestrook, is bedoeld als ecologische verbindingsstrook voor kleine zoogdieren en insecten. Die krijgen daardoor betere kansen in het weidegebied van het Groene Hart tot aan Horsten en Duinen in Wassenaar.

Het bestaande Kniplaanviaduct wordt al verbreed omdat het niet meer voldoet aan de eisen. Nu wordt dat viaduct gebruikt door omwonenden en recreatief verkeer. Deze groene verbreding zou daar dus bij komen. Die staat pas gepland voor 2026, maar Rijkswaterstaat wil nu al weten welke steun ervoor is in de regio.
De ecologische verbindingszone zou 3 meter breed worden. Planologisch, juridisch en technisch kan dat. Rijkswaterstaat en de regiopartners van het landschappelijk gebied Duin Horst en Weide hebben deze strook als meest reële kans beoordeeld bij de verbreding van de A4 op het traject tussen grofweg Leiden en Leidschendam-Voorburg. Hiermee wordt de biodiversiteit bevorderd.