Veelgestelde vragen over WarmtelinQ

Wat is WarmtelinQ?

WarmtelinQ is de leiding die restwarmte uit de haven van Rotterdam naar onze regio brengt. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een proces in de industrie en daar niet meer voor iets anders gebruikt kan worden. De leidingen van WarmtelinQ worden nu al soms naar onze buurgemeenten gelegd. Om huizen te verwarmen, zijn er in de gemeente ook nog andere leidingen nodig die je aansluit op WarmtelinQ.

Wat is een gezamenlijk warmtesysteem of warmtenet?

Een gezamenlijk warmtesysteem, ook wel warmtenet genoemd, is een oplossing voor meerdere woningen en gebouwen tegelijk. Een hele straat, buurt of wijk kan ermee verwarmd worden. Bij een warmtenet loopt warm water vanuit een bron (zoals restwarmte uit de Rotterdamse haven) door ondergrondse leidingen naar alle aangesloten woningen.

Wat is de stip op de horizon voor de energietransitie?

Gemeente Voorschoten streeft ernaar, in lijn met het nationale Klimaatakkoord, in 2050 de gebouwde omgeving volledig aardgasvrij te verwarmen.

Is een warmtenet, als er een aansluiting komt, in principe voor heel Voorschoten?

Ongeveer 80 procent van de woningen in Voorschoten zijn geschikt voor een warmtenet. Een belangrijke factor voor het maken van die keuze zijn de kosten. Andere woningen zijn bijvoorbeeld beter geschikt voor een warmtepomp, omdat dat voor die woningen goedkoper is. Bijvoorbeeld omdat deze woningen heel goed geïsoleerd zijn.

Waar hangt het van af of je huis wel of niet wordt aangesloten op WarmtelinQ of een warmtenet?

Dat hangt af van of er in uw straat een warmtenet komt. En of u zelf wilt aansluiten – als u een koopwoning heeft – of uw huiseigenaar wil aansluiten. Behoort u tot een Vereniging van Eigenaren, dan moet u samen beslissen of u meedoet aan een warmtenet.

Zijn alle woningen geschikt voor een warmtenet?

Meestal wel. Maar we kijken naar wat de goedkoopste oplossing is. Staan huizen ver uit elkaar, dan kan een warmtenet minder geschikt zijn. Of als een woning bijvoorbeeld supergoed geïsoleerd is. Maar het hangt ook af van de warmte die uit het warmtenet komt. De temperatuur van de warmte van WarmtelinQ is tussen de 55 en 75 graden Celsius. Er bestaan ook warmtenetten met warmte die lager is van temperatuur. Die zijn geschikt voor heel goed geïsoleerde woningen.

Moet ik mijn huis verbouwen om een warmtenet goed te laten functioneren?

Nee. Er moet alleen een plek zijn voor de afleverset van het warmtenet. Eigenlijk is de afleverset de CV-ketel voor de warmtenetgebruiker. De afleverset is de schakel tussen het warmtenet en de verwarmingen en de warmwaterkraan in huis.

Wat gebeurt er als de restwarmte uit Rotterdam op is?

De restwarmte raakt niet op. Wat u misschien bedoelt is dat de bedrijven in Rotterdam moeten verduurzamen. Maar ook als zij verduurzaamd zijn, hebben zij nog steeds restwarmte. 

Hoe duurzaam is de restwarmte uit Rotterdam? En wat zijn de consequenties voor Voorschoten als de bedrijven in Rotterdam duurzaam worden? Is er dan nog wel restwarmte?

De restwarmte komt vrij bij processen van bedrijven die nu nog niet duurzaam zijn. Die warmte wordt ongebruikt weggegooid in het oppervlaktewater en/of in de lucht als het niet wordt gebruikt in een warmtenet. De warmte is CO₂-vrij, omdat het al is gebruikt voor de bedrijfsprocessen en anders ongebruikt wordt weggegooid. In het Klimaatakkoord en in het EU-programma Fit for 55 is afgesproken dat ook de industrie voor 2030 de CO₂-uitstoot sterk moet verminderen en verduurzamen en in 2050 CO₂- neutraal moet zijn. Maar ook bij duurzame productieprocessen komt warmte vrij, die gebruikt kan worden in warmtenetten. De industrie (Cluster Strategie Energie Rotterdam-Moerdijk) heeft aangegeven dat deze verwacht in 2050 juist meer restwarmte beschikbaar te hebben dan nu.

Hoe wordt het warmteverlies voorkomen tussen Rotterdam en Voorschoten?

Tussen Rotterdam en Voorschoten zal wel warmteverlies zijn, maar daar is rekening mee gehouden. De temperatuur van het warme water blijft hoog genoeg.

Hoe kunnen we dit (een aansluiting op een warmtenet, red.) organiseren voor de groep VvE's? 

Als er bij u een warmtenet komt, kunt u samen met de andere leden van uw VvE kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is dan wel van belang dat genoeg mensen willen aansluiten. U kunt dan advies vragen aan de gemeente of het energieloket. Zij verwijzen u dan verder. De VvE's zijn bij een warmtenet een bijzondere doelgroep die ook bijzondere aandacht krijgt van de gemeente.  

Kunnen we als we meedoen nog zelf een leverancier kiezen of zelf iets anders regelen?

Als u met ‘iets anders regelen’ bedoelt dat u kunt kiezen voor een andere manier van verwarmen, en u bent zelf woningeigenaar, dan is dat zo. De leverancier van de warmte kunt u zelf niet kiezen. Dat is een warmtebedrijf en zij doen dat voor heel Voorschoten.

Wanneer kunnen we de warmte uit WarmtelinQ gebruiken in Voorschoten, over nul tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar?

Naar verwachting is warmte uit WarmtelinQ in Voorschoten niet eerder beschikbaar dan in 2030. Per cluster woningen die bij elkaar passen maakt de gemeente samen met de inwoners, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en andere partners een warmteplan. Daarin komt te staan wat de beste oplossing is voor die woningen om ze duurzaam te gaan verwarmen en hoe we dat samen gaan aanpakken.

Is aansluiten op warmtenet een verplichting? Hebben wij als inwoners een keuze?

Aansluiten op een warmtenet is geen verplichting. U behoudt de vrijheid om te kiezen voor een alternatieve warmteoplossing.

Kun je als je voor WarmtelinQ gekozen hebt en het valt tegen ook weer binnen een jaar kiezen voor een andere oplossing?

Nee, dat is niet mogelijk.

Bovenstaande vragen en antwoorden worden steeds aangevuld. Hebt u zelf nog een vraag over warmtenetten en/of WarmtelinQ? Mail dan naar duurzaam@voorschoten.nl