Uw vragen over glasvezel in de gemeente Voorschoten

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ons dorp aantrekkelijk is voor zowel inwoners als ondernemers. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk draagt daaraan bij. Met een goed en stabiel netwerk kunt u werken, vergaderen en ontspannen. Thuis, op kantoor of waar dan ook. In dit bericht informeren wij u over de stand van zaken in Voorschoten.

Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is geregeld in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. Het gaat om een open markt, waarin aanbieders met elkaar mogen concurreren. Als gemeente hebben we weinig invloed op de initiatieven. We zijn zelfs verplicht de aanleg te gedogen. Wel maken we afspraken over het beperken van overlast.

Aanbieders mogen dus concurreren. Maar terwijl wij als gemeente gezonde concurrentie niet in de weg willen staan, kan het toch weleens voorkomen dat we reageren op vragen of zorgen van onze inwoners. Met elkaar bouwen we tenslotte aan een fijne gemeente. Daarom beantwoorden wij graag uw vragen over de verschillende aanbieders.

DELTA gaat niet door

Aanbieder van glasvezel DELTA organiseerde de afgelopen maanden informatieavonden, opende een informatiepunt en verspreidde folders. Medewerkers van DELTA zijn begonnen met een schouw, waarbij ze inwoners bezochten om te zien waar de aansluiting zit. Ook konden inwoners al een abonnement afsluiten.

Onlangs heeft DELTA ons laten weten, dat het niet doorgaat met de aanleg in Voorschoten. Daardoor komen alle afspraken automatisch te vervallen. DELTA heeft aangegeven dat het u zelf zal informeren. Hebt u een abonnement afgesloten en maakt u zich toch zorgen? Bekijk de webpagina’s onder het kopje ‘Meer informatie’.

T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan verder

Ook een andere aanbieder, T-Mobile, heeft aangekondigd dat die een glasvezelnetwerk in heel Voorschoten wil aanleggen. T-Mobile doet dat in samenwerking met Open Dutch Fiber. Als gemeente hebben we deze aanbieders inmiddels vergunning verleend. T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan zelf over de aanleg communiceren.

De kosten van aanleg in de openbare ruimte worden volledig betaald door T-Mobile en Open Dutch Fiber. Waar de aanbieders aan het werk zijn, is de straat ongeveer twee dagen opengebroken. Woningen blijven steeds bereikbaar. U beslist zelf of u met de aanleg meedoet. Als een medewerker bij u thuiskomt, vraag dan in ieder geval om een identiteitsbewijs.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten? Consuwijzer.nl is de website van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Op de pagina Kan ik iedere telecomaanbieder kiezen die ik wil? leest u bijvoorbeeld dat aanbieders mogen kiezen waar zij hun diensten leveren voor telefonie, internet en televisie.

Op de pagina Glasvezel: ik heb een contract afgesloten voor glasvezel. Wat moet daarin staan en kan ik er nog vanaf? leest u over het contract dat u mogelijk met een aanbieder hebt afgesloten, en over de situaties waarin u kosteloos van dat contract afkomt.