Als u een bijstandsuitkering komt aanvragen, gaan we eerst met u praten. Want wie kan werken, moet ook werken. Wij vragen u dan ook om bewijsstukken van al uw sollicitatieactiviteiten. Als het u, ook met hulp van de gemeente, niet lukt om werk te vinden, dan nemen wij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling.

Welke plichten heeft u als u een bijstandsuitkering gaat aanvragen?

U dient:

  • ingeschreven staan als werkzoekende bij  UWV WERKbedrijf;
  • zo veel mogelijk in uw eigen onderhoud voorzien;
  • te solliciteren naar alle soorten normaal werk;
  • mee te werken aan de ondersteuning die de gemeente geeft, zoals een sollicitatiecursus;
  • de gemeente te voorzien van de juiste informatie. Als u gaat samenwonen, moet u dat bijvoorbeeld doorgeven. Want dat heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering.
  • mee te werken aan huisbezoeken en psychologische en medische onderzoeken als de gemeente dit nodig vindt;
  • een verblijf in het buitenland te melden of er toestemming voor vragen. Lees meer over Verblijf in het buitenland en een uitkering.

Wilt u meer informatie over de combinatie uitkering en samenwonen, eigen bezit en bijverdienen en meer, kijk dan op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Het is belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij informeren u graag over uw situatie. Kijk ook op www.zorgwijzer.nl(externe link). Zo voorkomt u problemen!

Heeft u vragen of twijfelt u over uw situatie? Neem via telefoonnummer 14 070 (keuze 2) contact op met uw consulent.