De gemeente moet ervoor zorgen dat de ondersteuning vanuit de Wmo goed geregeld en veilig is. Hiervoor heeft de gemeente kwaliteitseisen opgesteld. GGD Haaglanden controleert of de voorzieningen aan deze eisen voldoen.

Welke Wmo-voorzieningen vallen onder het toezicht?

 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Vervoer van en naar dagbesteding
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeervoorziening/kortdurend verblijf
 • Hulpmiddelen
 • Woningaanpassing
 • Beschermd wonen
 • GGZ-inloop
 • Algemene voorzieningen
 • Toegang/toeleiding

Wanneer neemt u contact op met de GGD Haaglanden?

U neemt contact op met GGD Haaglanden als u een melding wilt doen van een calamiteit bij de levering van de ondersteuning. Dat kan als u zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, maar ook als naaste, mantelzorger of begeleider van iemand die ondersteuning krijgt. Het kan gaan om geweldsincidenten, een onverwachts overlijden, een suïcide (poging), ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel, geestelijk lijden, ernstig grensoverschrijdend gedrag of intimiderend gedrag. Als u het vermoeden heeft dat het incident veroorzaakt is door een tekortkoming in de ondersteuning, ga dan naar de website van GGD Haaglanden.(externe link)

Is er iets anders gebeurd dan hierboven omschreven, in het contact met uw zorgaanbieder, neem dan gerust contact op met uw zorgaanbieder of met de gemeente.