Wat is het?

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen.

Hoe werkt het?

Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven.

Zo zijn er bijvoorbeeld boa’s die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven. Maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa’s. Een boa kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven.

Een boa is echter geen politieagent. 

Direct online regelen

Uw melding wordt dan direct geregistreerd in het meldingen systeem. U kunt ook gebruik maken van een plattegrond.

Melding toezicht en handhaving

Heeft deze informatie u geholpen?