Het karakteristieke Ambachts- en Baljuwhuis met zijn rijke cultuurhistorie is een rijksmonument en behoort tot een waardevol stukje Voorschoten. Het college van B&W heeft begin 2023 de intentie uitgesproken om het pand te behouden voor Voorschoten. Besloten is om te onderzoeken naar de mogelijkheden om het pand te renoveren.  Hiervoor worden drie stappen ondernomen:

  • De komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar de kosten van een uitgebreide renovatie, waarbij men uitgaat van het monumentale karakter van het pand.
  • Daarnaast ontwikkelt de gemeente een verduurzamingsvisie voor het pand.
  • De gemeente schrijft ook een bestemmingsvisie. Hier worden ook de inwoners van Voorschoten bij betrokken.

Gemeente Voorschoten onderneemt deze stappen in samenwerking met de eigenaar van restaurant Floris V, de huidige huurder van het pand.
Tijdens de renovatie houden we te allen tijde rekening met de invulling van het legaat.