Het karakteristieke Ambachts- en Baljuwhuis met zijn rijke cultuurhistorie is een rijksmonument en behoort tot een waardevol stukje Voorschoten. Het college van B&W wil het pand verkopen aan de huidige huurder, exploitant van restaurant Floris V.

Rond de voorgenomen verkoop leven zorgen en vragen in het dorp. Om hier ruimte aan te geven en met betrokkenen een verdiepend gesprek te voeren over de betekenis van het A&B huis is een Dorpsdialoog gehouden. Insprekers waren o.a. vertegenwoordigers van de Voorschotense Kunstkring, Oud Groen en Leefbaar Voorschoten, Ondernemersvereniging  Voorschoten, Economisch Overleg en Vorstelijk Vrij. Ook enkele inwoners spraken op persoonlijke titel. Wethouder Cramwinckel sprak van een waardevolle avond