Subsidies en leningen

Gaat u aan de slag met de verduurzaming van uw woning of gebouw? Er zijn diverse subsidies en mogelijkheden om dit te financieren. Zowel voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers, stichtingen en verenigingen.

Financiering duurzaam wonen

Bent u eigenaar van een woning, onderdeel van een VvE of huurder, raadpleeg de energiesubsidiewijzer om te zien voor welke financieringsregelingen u in aanmerking komt. 

Speciaal voor woningeigenaren heeft de gemeente een duurzaamheidslening. Voor maatregelen die energie besparen en duurzame energie opwekken. Maar ook voor aanpassingen vanwege het veranderende klimaat. Zoals een groen dak. Via de volgende link vindt u meer informatie over deze lening: duurzaamheidslening voor woningeigenaren.

Heeft u vragen over de lening of over de toewijzing van de lening? Dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Per mail via duurzaam@odwh.nl of telefonisch via 071 408 3100.

Heeft u overige vragen? Dan kunt u kijken op www.voorschotenvoorduurzaamheid.nl en www.duurzaambouwloket.nl/voorschoten. U kunt ook een e-mail sturen naar duurzaam@voorschoten.nl