Duurzaamheidslening voor woningeigenaren

Medio mei 2020 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening Duurzaamheidslening Voorschoten 2020’ vastgesteld. De verordening heeft tot doel het stimuleren van maatregelen op gebied van klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Woningeigenaren die dit soort maatregelen willen treffen kunnen bij de gemeente een duurzaamheidslening aanvragen tegen een zeer lage rente. Deze gemeentelijke duurzaamheidslening is voordeliger dan de landelijke Energiebespaarlening. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente deze verordening uit. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt en beheert de leningen. Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-financieringsregeling/196.

Duurzaam Bouwloket

De gemeente Voorschoten werkt samen met het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is het meest actuele adres voor inwoners voor vragen en adviezen over energiebesparende maatregelen. Op de website van Duurzaam Bouwloket kunt u informatie vinden over het aanvragen van een duurzaamheidslening. Meer informatie vindt u op https://www.duurzaambouwloket.nl/duurzaamheid-voorschotenOp de website van Milieu Centraal treft u praktische informatie en tips over sedumdaken. 

Subsidie voor bedrijven

Er zijn ook subsidies beschikbaar voor energiebesparing of duurzame investeringen. Op de website van de RVO staan de nationale regelingen voor bedrijven. Een aantal staan hieronder al genoemd (bron: RVO):

 • Energie-investeringsaftrek (EIA): als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn 150 investeringsopties op 5 thema’s: Gebouwde omgeving, Industrie, Transport, Duurzame energie en Energieadvies. De EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
 • MIA en Vamil: met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u 75% van de investeringskosten in een keer afschrijven. Dat kan op een zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Beide regelingen gelden voor 270 investeringsopties.
 • Hernieuwbare Energie: werkt u aan innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.
 • Subsidieprogramma LEADER. Vanuit Holland Rijnland is een subsidieprogramma LEADER. Dit programma heeft een mooi aanbod voor MKB-ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. U kunt tot maximaal € 1.000 krijgen om stappen te (kunnen) zetten, die daarvoor nodig zijn. Een uitgebreide beschrijving vindt u op de website van Ondernemersvereniging Voorschoten

Subsidies voor scholen

Scholen kunnen gebruik maken diverse bestaande subsidies:

 • ISDE subsidie voor toepassing van duurzame warmte opwekking, zoals warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels;
 • SDE+ subsidie voor zonnepanelen op een grootverbruikersaansluiting;
 • Salderingsregeling voor kleinverbruikersaansluiting;
 • Postcoderoosregeling; het fiscaal gunstig beschikbaar stellen van het dak voor de buurt;
 • Kijk op de website van greendealscholen voor praktijkervaringen ven GreenDeal Scholen.

Subsidies voor sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen gebruik maken van verschillende subsidies en regelingen (let op: meerdere subsidies over dezelfde kosten zijn niet mogelijk of worden verrekend): Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Bekijk de Standaard maatregellijst.

 • ISDE subsidie voor toepassing van duurzame warmte-opwekking, zoals warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels;
 • SDE+ subsidie voor o.a. zonnepanelen op een grootverbruikersaansluiting;
 • Salderingsregeling voor kleinverbruikersaansluiting;
 • Postcoderoosregeling; het fiscaal gunstig beschikbaar stellen van het dak voor de buurt;
 • Energie-investeringsaftrek (EIA);
 • Gunstige leningsvoorwaarden voor verduurzaming.

Wet- en regelgeving

Op de website van Kompas energiewetgeving vindt u een overzicht van de wetten en regels die van toepassing zijn.