Laatst gewijzigd op: 13-11-2023

In Voorschoten wordt een nieuwe woonwijk gebouwd; Starrenburg III. Deze nieuwe wijk komt ten zuiden van de bestaande wijk Starrenburg II. Globaal tussen de Veurseweg en de Vliet. De gronden waarop de wijk wordt gebouwd zijn van De Raad Bouw en Niersman Projectontwikkeling. Met deze twee partijen is de gemeente in gesprek sinds 2016 - 2017, toen de intentieovereenkomst is gesloten. De gemeente is zelf geen eigenaar van de grond en ontwikkelt de wijk niet.

Bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan Voorschoten-Oost geeft voor deze ontwikkellocatie al de bestemming “WONEN” aan, met uitwerkingsverplichting. Hiermee is het college van B&W bevoegd om het uitwerkingsplan vast te stellen en hoeft er geen uitgebreide bestemmingsplan procedure plaats te vinden. Informatie over het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Participatie

Op 7 juni 2022 is er weer een bewonersavond geweest. De projectontwikkelaars van De Raad Bouw en Niersman hebben samen met de architect van Van Egmond Architecten het Stedenbouwkundig plan gepresenteerd en toegelicht. Door het grote aantal aanmeldingen, waardoor de gereserveerde locatie te klein bleek, is deze avond digitaal georganiseerd. De vragen en antwoorden die deze avond gesteld zijn kunt u (later) teruglezen in de Q&A bij documenten (onderaan de pagina). De getoonde presentatie en stedenbouwkundige plan + toelichting (concept) + informatiepanelen zijn hieronder te downloaden.

Op 16 december 2019 vond de laatste inloopavond plaats. Het was een druk bezochte avond waarop de projectontwikkelaars van De Raad Bouw en Niersman het Stedenbouwkundig Ontwerp hebben toegelicht. Ook medewerkers van gemeente Voorschoten waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De projectontwikkelaars hebben de reacties beoordeeld, zodat eventuele aanpassingen op het Stedenbouwkundig Plan verder konden worden uitgewerkt.

Planning

 1. Afgerond: Q2 – 2022

  Bewonersinformatie moment aangepast Stedenbouwkundig Plan

 2. Afgerond: Q3 – 2022

  Uitwerken Stedenbouwkundig plan

 3. Momenteel bezig: Q4 – 2024

  31-10-2023: Stedenbouwkundig Plan vastgesteld door College van B&W.

  Q4 2023: Ter visie leggen van Ontwerp Uitwerkingsplan Starrenburg III

Waar staan we nu?

Met de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan gaat de ontwikkelaar verder met de realisatie van het Ontwerp Uitwerkingsplan. Dit is de uitwerking van het huidige bestemmingsplan Voorschoten-Oost. Het Beeldkwaliteitsplan is behandeld in de gemeenteraadscommissie en op 3 februari 2022 vastgesteld, als toetsingskader voor de welstandscommissie. Bij de te downloaden documenten is de raadsinformatiebrief, inclusief alle bijlagen, toegevoegd. Hierin wordt de laatste stand van zaken beschreven.

De verwachting is om in Q4 2023 het Ontwerp Uitwerkingsplan ter visie te leggen.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Oktober 2023: Het college van B&W heeft het Stedenbouwkundig Plan Starrenburg III vastgesteld.

November 2022: In de raadsvergadering van 3 februari ‘22 en de WRG-commissie-vergadering van 8 september ’22, is projectontwikkeling Starrenburg-III besproken. Op 16 november is de raadsinformatiebrief verzonden waarin de openstaande moties en toezeggingen beantwoord zijn (zie de raadsinformatiebrief met bijlagen onderaan de pagina bij documenten).

2022: Het Beeldkwaliteitsplan is op 3 februari 2022, als toetsingskader voor de Welstandcommissie, vastgesteld door de gemeenteraad.

2021: Door college van B&W is steun gegeven aan de proefverkaveling. Tevens is de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief bij de documenten (onderaan de pagina).

2019: In december is een eerste Stedenbouwkundig Ontwerp is aan omwonenden gepresenteerd.

2018: Ontwikkeldocument is vastgesteld door College van B&W. Hierin staan de kaders waaraan verdere projectuitwerking aan zal voldoen.

2016/2017: Intentieovereenkomsten zijn afgesloten met de ontwikkelaars De Raad Bouw, Niersman Projectontwikkeling en Bobam.

Heeft u vragen of een opmerking?

Wilt u reageren op het ontwerp of heeft u vragen aan de ontwikkelaars, dan verwijzen wij u door naar de projectwebsite(externe link), e-mail: info@woneninstarrenburg.nl of telefoonnummer: 071 - 405 1500. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Magda Leering via telefoonnummer 14 071 of vul het contactformulier in.

Documenten