Het is voor particulieren, verenigingen, stichtingen en bedrijven mogelijk om een bankje in Voorschoten te sponsoren. Op de bank krijgt u dan de ruimte om een plaquette te plaatsen met tekst. De gemeente blijft het onderhoud aan de bank uitvoeren, dat hoeft u niet zelf te doen. Een bank sponsort u voor vijf jaar. Alle spelregels voor het sponsoren van een bank kunt u nalezen.

Soorten banken

In Voorschoten staan twee soorten banken. Het centrum, het Burgemeester Berkhoutpark, park Rosenburgh en Park Ter Wadding hebben hun eigen bijzondere banken. In de woonwijken en in het buitengebied staan standaard banken. Beide soorten kunt u sponsoren. Tussen de banken zit een prijsverschil. 

Een nieuwe bank plaatsen

Het is ook mogelijk om een nieuwe bank te plaatsen waar nu nog niks staat. Bijvoorbeeld een picknickbank langs het water of een prieeltje in een park. Er zijn heel veel mogelijkheden voor het sponseren van een nieuwe bank. Wij denken graag met u mee. Er zijn wel een aantal zaken waar u alvast rekening mee kunt houden. 

Ander straatmeubilair sponsoren

Heeft u een idee om ander straatmeubilair te sponseren? Bijvoorbeeld een bloembak? Neemt u dan even contact met ons op.

Hoe gaat het sponsoren in zijn werk?

 1. Meld u aan als potentiële sponsor bij de gemeente via groen@voorschoten.nl of bel naar 14 071. De beheerder maakt graag samen met u een afspraak.
 2. U heeft een afspraak met de gemeente om:
  - te bepalen welke bank u gaat sponsoren;
  - te bespreken welke tekst er op de plaquette komt te staan;
  - u te informeren over de planning van het onderhoud van de bank;
  - te bespreken wat de gemeente nog moet opknappen aan de bank voordat u de bank adopteert;
  - te horen welke andere sponsors er zijn, zodat u eventueel contact kunt opnemen met hen.
 3. Akkoord van de omwonenden (wanneer de bank dichtbij bebouwing staat)
 4. Ondertekenen van de sponsorovereenkomst

Wat als de bank of de plaquette wordt beschadigd door bijvoorbeeld vandalisme?

In het onderhoudsbudget is een bedrag opgenomen voor een kleine reparatie. De gemeente voert de reparatie uit aan zowel de bank als de plaquette. Is de bank niet meer veilig te gebruiken? Bij een bestaande bank zorgt de gemeente voor vervanging. Heeft u een nieuwe bank laten plaatsen? Dan overlegt de gemeente met u of u de bank op uw kosten wilt vervangen. Is de plaquette niet meer leesbaar? U betaalt dan zelf een nieuwe plaquette.

De bank kan niet meer op de huidige plek blijven staan

De gemeente overlegt dan met u om te kijken naar een oplossing. Bijvoorbeeld om de bank op een andere plek te plaatsen. De gemeente beslist na dit overleg over de definitieve oplossing.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op via groen@voorschoten.nl of bel naar 14 071.

Documenten