Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Voorschoten ook in de toekomst in ons dorp kunnen spelen, bewegen en ontmoeten. Daarom hebben we een nieuw beleidsplan gemaakt voor de speel- en beweegruimte. De speel- en beweegruimte is meer dan het totaal aan speelplekken. Deze ruimte betreft ook grasvelden, struwelen, bosjes, parken, sportplekken en de hele openbare ruimte waar kinderen kunnen spelen. Het nieuwe beleidsplan is een update van het oude plan uit 2009. 

Onderzoek en participatie

Als eerste zijn we de huidige speel- en beweegruimte gaan onderzoeken. Heel eenvoudig, door overal langs te gaan op de fiets. We hebben gekeken waar de speelplekken in ons dorp precies liggen, voor wie ze ingericht zijn en wat er te doen is. Daarna hebben we de inwoners gevraagd om mee te denken over de toekomst van deze speel- en beweegruimtes, zodat het plan aansluit op de wensen en behoeften die leven in Voorschoten. Iedereen in Voorschoten heeft een online vragenlijst in kunnen vullen over hoe en waar zij spelen en bewegen en wat hun wensen zijn. Kinderen van verschillende basisscholen hebben ons tijdens wandelingen verteld en laten zien hoe zij spelen en wat ze wel en niet leuk vinden. 

Als laatste zijn we gaan kijken naar mogelijkheden om in het plan aan te sluiten op ambities van andere domeinen, zoals sport, klimaatadaptatie, gezondheid en jongeren. Hiervoor hebben we met verschillende lokale partijen gesproken, zoals Voorschoten Voor Elkaar, leden van de Sporttafel en een aantal beheerders en beleidsadviseurs. De enige die we nu nog missen, zijn jongeren tussen 12 en 19 jaar. Natuurlijk horen we ook nog graag hun mening! Maar dat doen we pas als de verschillende nieuwe locaties bekend zijn, en de (financiële) kaders zijn bepaald. 

Nieuw beleidsplan

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken hebben we meegenomen in de visie en ambities voor de toekomst van de speel- en beweegruimtes. In het nieuwe beleidsplan worden deze visie en ambities beschreven en verder uitgewerkt. We richten ons vooral op grote en centraal gelegen plekken voor iedereen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast kijken we naar verschillende kleinere plekken in het dorp, waar we aan de slag gaan met plekken om te spelen en te bewegen. Dat doen we in samenwerking met Speelplan, een bureau dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van de openbare ruimte. Kijk op Voorschoten - (speelplan.nl) voor de verschillende (toekomstige) projecten in Voorschoten.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen het nieuwe Speelruimteplan onderaan deze pagina bekijken. Heeft u overige vragen over de speelruimte in Voorschoten? Mail dan naar groen@voorschoten.nl, of bel met 14071 en vraag naar een collega van de afdeling Groen.