Voorschoten is een schoon, heel en veilig dorp en moet dat ook blijven. Om dit te bereiken zet de gemeente onder andere haar Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)  in om de leefbaarheid te bevorderen. De BOA's mogen bekeuringen uitdelen voor kleine, overlastgevende overtredingen. Zo zijn er bijvoorbeeld BOA’s die voor gemeenten het parkeerbeleid, hondenpoep en nuttigen van alcohol in de openbare ruimte handhaven.

De gemeente Voorschoten bestrijdt zo overlast die leidt tot ergernissen bij inwoners en bezoekers en tot vervuiling en beschadiging van de openbare ruimte. De BOA’s zijn te herkennen aan hun uniform en zij kunnen zich legitimeren.

Om inwoners van Voorschoten hun eigen woonbuurt als een sociaal veilige omgeving te laten ervaren stimuleert en faciliteert de gemeente buurtinitiatieven die betrekking hebben op de woonomgeving. De gemeente maakt de inwoners bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de kwaliteit van hun buurt en de openbare ruimte.

Hoe kunt u helpen?

Een mooi onderhouden dorp is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zijn allemaal verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en inwoners kunnen daar ook aan bijdragen. Constateert u:

  • problemen met bestrating of plantsoenen
  • vervuiling, zwerfvuil en wateroverlast
  • fietswrakken, kapot straatmeubilair (zoals bankjes en speeltoestellen) en graffiti
  • dode dieren op de weg
  • een probleem met de straatverlichting

Maak dan een melding