De gemeenteraad van Voorschoten heeft de “regionale agenda omgevingsvisie 2040: Het hart van Holland” op 6 juli 2017 vastgesteld.

Status

Het is het gezamenlijke product van de tien gemeenten: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De agenda is, zoals de naam al zegt, een agenderend document. De agenda wordt gebruikt als regionaal kader voor lokale omgevingsvisies.

Inhoud

De tien gemeenten hebben het afgelopen jaar samen met burgers, bedrijven en instellingen gewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van onze regio. ‘Het Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040’ zorgt ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling in de regio richting 2040 beter op elkaar afgestemd wordt. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Regionale afstemming is belangrijk, omdat veel ontwikkelingen grensoverschrijdend zijn of grensoverschrijdende effecten hebben. De opgaven en waarden worden regionaal verder uitgewerkt en door elke gemeente vertaald naar het eigen grondgebied.

Documenten