In 2018 heeft de gemeente na een openbare verkoopprocedure de locatie aan de Raadhuislaan 41-47 verkocht aan Niersman Projectontwikkeling B.V. Onderdeel van de verkoopvoorwaarden is dat hier een gezondheidscentrum wordt gevestigd. Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht voor de ontwikkeling van een gezondheidscentrum van 2000 m2 en circa 45 appartementen.

Er wordt gewerkt aan een ruimtelijk plan voor de locatie. Participatie met de omwonenden is daarin een belangrijk onderdeel. De gemeente stelt een uitwerkingskader op waarin de kaders staan voor de ontwikkeling. Hierin staat onder andere hoe groot het gebouw mag zijn, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe wordt omgegaan met groen. Als het uitwerkingskader door de gemeenteraad is vastgesteld zal de ontwikkelaar het bouwplan verder uitwerken.

Start participatie

Niersman en de gemeente willen graag van belanghebbenden horen wat zij beschouwen als de belangrijkste thema’s op deze locatie. Dit wordt meegenomen in een ruimtelijk plan. Niersman organiseert in afstemming met de gemeente buurtbrede participatie. Omwonenden ontvangen een uitnodigingsbrief voor participatiebijeenkomsten.

Wilt u meer weten over de participatie activiteiten of wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten? Dat kunt u doorgeven via raadhuislaan@niersman.com.

Meer informatie

Verslagen van bijeenkomsten en andere documentatie over het project vindt u hieronder. Heeft u vragen of opmerkingen? Niersman is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden. Zij zijn te bereiken via raadhuislaan@niersman.com.

Heeft u een vraag over het project voor de gemeente? Stel deze dan via: raadhuislaan@voorschoten.nl.