Raadhuislaan 41-47

Laatst gewijzigd op: 4 juli 2024

In 2018 heeft de gemeente na een openbare verkoopprocedure de locatie aan de Raadhuislaan 41-47 verkocht aan Niersman Projectontwikkeling B.V. met de bedoeling om hier een gezondheidscentrum en woningen te vestigen. Er is grote behoefte aan woningen en aan toekomstbestendige huisvesting voor huisartsen en andere zorgverleners.

In 2023 is een variantenstudie uitgevoerd naar de inpassing een gezondheidscentrum van circa 1900 m2 en circa 44 appartementen. Participatie met de omwonenden is daarin een belangrijk onderdeel. Uit deze variantenstudie is een voorkeursmodel gekozen. De gemeente heeft een Uitwerkingskader opgesteld met de uitgangspunten voor de ontwikkeling. Hoe groot het gebouw mag zijn, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe wordt omgegaan met groen. Het Uitwerkingskader wordt naar verwachting op 26 september 2024 in de gemeenteraad besproken. Als het Uitwerkingskader door de gemeenteraad is vastgesteld werkt de ontwikkelaar het ontwerp verder uit.

Actuele stand van zaken

De variantenstudie heeft geleid tot een voorkeursmodel. Deze is op 2 april 2024 aan omwonenden gepresenteerd. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een Uitwerkingskader op basis van dit voorkeursmodel. De verwachting is dat deze op 26 september 2024 in de gemeenteraad kan worden behandeld. 

Planning

 1. Afgerond: 2018

  Verkoop grond

 2. Afgerond: November 2022

  Bewonersbijeenkomst.

 3. Afgerond: Februari 2023

  Bewonersbijeenkomst over ontwerpvarianten.

 4. Afgerond: Mei 2023

  Startnotitie in de gemeenteraad.

 5. Afgerond: April 2024

  Bewonersbijeenkomst over de voorkeursvariant.

 6. Nog te doen: September 2024

  Uitwerkingskader in de gemeenteraad.

 7. Nog te doen: 2024/2025 (verwacht)

  Uitwerken voorontwerp en doorlopen planologische procedure.

 8. Nog te doen: 2026 (verwacht)

  Start bouw.

Participatie

Belangrijk doel van de participatie is wat de belangrijkste thema’s zijn. Dit wordt meegenomen in een ruimtelijk plan. De initiatiefnemer organiseert in afstemming met de gemeente buurtbrede participatie. Er zijn tot nu toe drie bewonersbijeenkomsten geweest waarin advies van omwonenden is opgehaald. De verslagen van de bijeenkomsten vind u bij Documenten (onderaan deze pagina). Wilt u meer weten over de participatie of wilt u zich aanmelden om in de toekomst op de hoogte te worden gehouden? Dan kunt u een e-mail sturen naar raadhuislaan@niersman.com.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouw? Dan kunt u contact opnemen met Niersman via raadhuislaan@niersman.com. Heeft u een vraag aan de gemeente? Dan kunt u een e-mail sturen naar raadhuislaan@voorschoten.nl.